Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Promotiearchief Faculteit der Letteren

2002

De dissertaties kunt u vinden via de bibliotheekcatalogus, waar u ook op naam kunt zoeken.

promovendus titel proefschrift (co-)promotor datum bijz.

Bel, G.G.

Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxás. Een psychoanalytische benadering van drie visies op de Griekse maatschappij.

prof.dr. W.J. Aerts

prof.dr. H.G.C. Hillenaar

28-02

Benders, J.F.

Bestuursstructuur en schriftcultuur: een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15e eeuw. prof.dr. D.E.H. de Boer 04-07

Bienfait, G.N.

Grammatica-onderwijs aan allochtone jongeren. prof.dr. A.J.H. van der Geest 11-04

Botke, Y.

Boer en Heer. De Groninger boer 1760-1960. prof.dr. P. Kooij 27-06

Brillenburg Wurth, C.A.W.

The Musically Sublime: Infinity, Indeterminacy, Irresolvability. (In het Engels.)

prof.dr. F.R. Ankersmit

prof.dr. J. Neubauer.

05-12

Broersma, M.J.  

Beschaafde vooruitgang. De wereld van Leeuwarder Courant 1752-2002.

prof.drs. H.A. Lockefeer

prof.dr. C.A. Tamse

26-09 cum laude
Koeling, R.W. Dialogue-based disambiguation: using dialogue status to improve speech understanding

prof.dr.ir. J. Nerbonne

dr. G.J.M. van Noord

25-01

Kuiper, J.R.

Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.

prof.dr. A.H. Huussen

prof.dr.C.Cl. Tamse

23-05

Leusen, P.M. van

Pattern to process: Methodological investigations into the formation and interpretation of spatial patterns in archaeological landscapes. (In het Engels.) prof.dr. P.A.J. Attema 30-05
Mullen, A.J. An investigation into compositional features and feature merging for maximum entropy-based parse selection prof.dr.ir. J. Nerbonne 22-03

Ouden, D.B. den

Phonology in Aphasia. Syllables and segments in level-specific deficits. prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse 16-05

Plomp, M.C.  

Een voortreffelyke liefhebberye. Het verzamelen van tekeningen door voorname liefhebbers in de Republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden, 1732-1833. prof.dr. H.Th. van Veen 21-11

Ruigendijk , M.E.

Case assignment in Agrammatism: a cross-linguistic study. (In het Engels.) prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse 14-03

Sauter, K.

Transfer and access to universal grammar in adult second language acquisition. (In het Engels.)

prof.dr. G.J. de Haan

prof.dr. A.G.B. ter Meulen

24-10

Scherer, B.

Mythos, Katalog ond Prophezeiung. Studien zu den Argonautika des Apollonios. (In het Duits.). prof.dr. M.A. Harder 10-10

Seyger, G.A.

Twenthe tussen West, Zuid en Oost. (1336-1500).

prof.dr. H. Niebaum

prof.dr. A. Berteloot

18-04

Wilke, M.

Vrouwen, modernisering en maatschappelijk werk in Drenthe, 19e en 20e eeuw.

prof.dr. A.H. Huussen

prof.dr. P. Kooij

06-06

Withaar, R.G.

The role of the Phonological Loop in Sentence Comprehension. (In het Engels.) prof.dr. J. Koster 24-06

Ypenga, A.

Sacramentum. Hugo van St.-Victor (overl. 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de litturgieen de sacramentele theologie vanaf 1140tot aan Durandus van Mende (overl. 1296).

prof.dr. C.H.J.M. Kneepkens

prof.dr. C. Meier-Staubach

prof.dr. H.W.M. Rikhof

28-11

Laatst gewijzigd:27 maart 2018 10:05