Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyOrganisatieServices and facilitiesICT & EducationInnovative pedagogy

Blackboard (Nestor)

Blackboard

Blackboard is de universiteitsbrede digitale leeromgeving van de RUG, waar het systeem Nestor is genoemd. De leeromgeving is geïntegreerd in de student portal die te bereiken is op https://nestor.rug.nl. Blackboard (Nestor) biedt docenten de mogelijkheid om het onderwijs aan te bieden en te ondersteunen via het Internet. Bestaande onderwijsmethoden worden er niet door vervangen, maar de nieuwe mogelijkheden kunnen aanleiding zijn om de manier waarop het onderwijs is ingericht te heroverwegen. Blackboard (Nestor) biedt docenten verschillende educatieve mogelijkheden: het kan dienen als bron van informatie, as onderwijskundig instrument, als communicatiemiddel en als evaluatieinstrument

Nestor Overview
Nestor Overview

Een Nestorcursus opzetten

Voor alle vakken van de Letterenfaculteit wordt standaard (dus ongeacht de ‘behoefte’ van de docent) een Blackboardcursus gemaakt. De gegevens daarvoor (vakcode, vaktitel en in te schrijven docent(en)) worden gegenereerd door Ocasys. De cursussen voor het volgende academisch jaar worden begin juni opgeleverd. Wanneer de cursus is opgeleverd zullen alle ingeschreven docenten (op basis van de vermelding als zodanig in Ocasys) de cursus zien onder Courses en toegang hebben tot de cursus.

Het inrichten van een cursus in Blackboard vergt tijd en kennis van de (soms zeer gedetailleerde) mogelijkheden die Blackboard biedt. Het is aan te bevelen om samen te werken met collega’s die ook Blackboard gebruiken, of de hulp van student-assistenten in te roepen. Voorlichting en training in het gebruik van Blackboard wordt verzorgd door ICTOL en ESI. Ook is het mogelijk om uw cursus(sen) geheel te herontwerpen in samenwerking met onderwijskundigen van ESI. Het is zinvol om dit in breder (opleidings-)verband te doen.

Nieuwe Nestorcursussen worden in principe 'leeg' opgeleverd, op basis van een 'sjabloon' dat specifiek is voor de Letterenfaculteit. Zodoende hebben alle Nestorcursussen bij oplevering dezelfde layout en inhoud. Iedere cursus heeft 4 vaste knoppen in het menu: Announcements, Course Information, Course Documents en MyPC.                         

Standaardmenu voor Letterencursussen
Standaardmenu voor Letterencursussen

Onder Course Information zijn links opgenomen naar de pagina over de betreffende cursus in de online onderwijscatalogus Ocasys, het rooster van de betreffende cursus en een pagina met uitleg over MyPC. Via de menuknop "MyPC" kunnen studenten een PC reserveren in de zelfstudieruimte van de Harmonie. Meer over MyPC vindt u hier.

De Announcements en Course Documents zijn bij oplevering leeg. De Announcementspagina is de openingspagina van iedere Nestorcursus.

Docenten kunnen eenvoudig de inhoud van een vorige cursus kopiëren naar de nieuwe cursus. Zie daarvoor deze handleiding.

Docenten worden automatisch in een Blackboardcursus ingeschreven op basis van hun vermelding als zodanig in Ocasys. Wanneer u een cursus mist, controleer dan eerst of u wel in Ocasys als docent vermeld staat. Laat zonodig het secretariaat uw naam toevoegen – u wordt dan alnog ingeschreven als docent.

Studenten worden automatisch in een Blackboardcursus ingeschreven na aanmelding voor het vak in Progress. Docenten hoeven dus niet zelf studenten in te schrijven.

Alle cursussen zijn bij oplevering 'available', d.w.z. beschikbaar voor de ingeschreven studenten. Docenten kunnen -indien gewenst, bijvoorbeeld tijdens het werken aan de cursus- de cursus (tijdelijk) 'unavailable' maken. Zie daarvoor deze handleiding.

Aanvullende informatie

Get started with Nestor

Voor Blackboardcursussen van nieuwe vakken gebruiken we een vast cursussjabloon. Dit betekent dat deze cursussen dezelfde basislayout hebben. Hieronder wordt beschreven waar iedere menuknop voor dient:

Announcements: Announcements is de default homepage van iedere. Hier kunt u aankondigingen,  welkomboodschappen, notificaties en herinneringen plaatsen. bijvoorbeeld: een zaalwijziging, ziekte van een docent, een roosterwijziging, etc.

Course Information: Studenten vinden hier links naar de online studiegids Ocasys en het rooster. Dit is ook de plaats om algemene informatie met betrekking tot de cursus te geven, zoals: beschrijving van de cursus, leerdoelen, literatuur, wekenschema etc.

Course Documents: Hier zullen de  studenten zoeken naar documentatie en cursusgerelateerde informatie van de docent, bijvoorbeeld: PowerPoint presentaties, handouts etc.

MyPC: met MyPC kunnen studenten een PC reserveren zelfsstudie ruimte in het Harmonie Complex (1313-0240). De PC is dan uitsluitend beschikbaar voor die student.

Alle ‘lege’ cursussen van de Faculteit der Letteren worden bij oplevering meteen ‘available’ gemaakt voor studenten.

Keep in Mind

U dient zich bewust te zijn van het volgende:

• Blackboard is de naam die de producent gebruikt. Aan de UG worden de namen Nestor en Student Portal gebruikt.

• De universiteit kan bepaalde tools in Blackboard uitzetten. Als u tools mist die wel in handleidingen van Blackboard beschreven worden, neem dan contact op met de Nestorcoördinator of met Nestorsupport.

• Met behulp van zg. Building blocks kunnen externe applicaties, tools, content, en services in Blackboard geïntegreerd worden, bijv.: Advanced Group Tool, Course Organizer, Ephorus, Essay Assignment, Parla e.a.

Aanvullende informatie

Handleidingen

The Blackboard Interface

Nestor Basic Instructor Manual

Quick Guide                    

Nestor Knowledge Base    

Laatst gewijzigd:14 juni 2019 12:26