Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNews

IMAKA-lezing: Arctische klimaatverandering en metingen van luchtvervuiling

23 november 2017

Prof. dr. Richard Bintanja (KNMI/RUG) houdt op maandag 27 november a.s. een IMAKA-lezing, bestaande uit twee delen. Voor de pauze zal het Arctische klimaat en vooral de veranderingen daarin een centrale rol spelen. Resultaten van observaties en klimaatmodellen worden gebruikt om het Arctische klimaat en de verwachte veranderingen te kenschetsen, waarbij de diverse klimaatmechanismen die aan de sterke opwarming ten grondslag liggen de revue zullen passeren. Ook zullen de gevolgen voor het noordpoolgebied worden besproken. Na de pauze zal worden ingezoomd op de situatie op Spitsbergen, aan de hand van resultaten van onderzoek tijdens de SEES-expeditie (Scientific Expedition Edgeøya Svalbard) in de zomer van 2015. Na een kort historisch overzicht en een fotografisch verslag van de expeditie zullen resultaten van de door het KNMI uitgevoerde metingen van luchtvervuiling worden gepresenteerd. Metingen in het Arctische gebied zijn onmisbaar om satelliet- en modelgegevens te valideren en de observaties gedaan tijdens SEES zijn daartoe een eerste aanzet.

Biografie

Richard Bintanja heeft deelgenomen aan vele poolexpedities, en bestudeert het polaire klimaat door middel van waarnemingen en klimaatmodellen. Hij heeft gewerkt aan de interacties tussen ijskappen en de atmosfeer, en richt zich tegenwoordig op klimaatveranderingen in het Arctische gebied met het klimaatmodel EC-Earth. Hij was tevens (mede) eindredacteur van het recent uitgegeven boek "Door de kou bevangen: 50 jaar Nederlands onderzoek in de poolgebieden".

IMAKA-lezing
IMAKA-lezing
Laatst gewijzigd:21 mei 2019 15:18

Meer nieuws