Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNews

Vijf onderzoeksubsidies voor Centre for Media en Journalism Studies

31 maart 2017

Onderzoekers van het Research Centre for Media and Journalism Studies van de Faculteit der Letteren hebben onlangs vijf onderzoekssubsidies ontvangen voor hun projecten.

Exploring Journalism’s Limits: Enacting and theorising the boundaries of the journalistic field

Dr. Tamara Witschge en HU collega Klaske Tameling (gepromoveerd aan de RUG bij Media Studies and Journalism) ontvingen een bedrag in het kader van de NWO Smart Culture Call voor hun project Exploring Journalism’s Limits: Enacting and theorising the boundaries of the journalistic field. Samen met de partners Verpers en A-Lab stellen de onderzoekers de volgende vragen: Wat is journalistiek en wie is een journalist? In een snel veranderend – digitaal – medialandschap staan deze definities ter discussie. De onderzoekers starten in samenwerking met de creatieve industrie een interdisciplinair netwerk van journalisten en mediamakers en analyseren de organisatie, de werkwijze en de producties die zij voor verschillende opdrachtgevers maken.

Remediation in Sports News

Prof.dr. Marcel Broersma en dr. Frank Harbers ontvingen een subsidie in het kader van de CLARIAH Research Pilot Call voor hun onderzoeksaanvraag Remediation in Sports News . Hoe veranderde de sportverslaggeving in kranten tussen 1959 en 1989 van vorm en inhoud als gevolg van de opkomst van televisie? Deze vraag staat centraal in dit project waarin gedigitaliseerde kranten in de KB en televisieuitzendingen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid worden gelinkt. Zo wordt onderzocht hoe “remediation” tussen deze twee bronnen kan worden geoperationaliseerd, empirisch onderzocht en gevisualiseerd. Broersma en Harbers ontvingen een bedrag van 60.000 euro.

Narrativizing Disruption: How exploratory search can support media researchers to interpret ‘disrupt'

Dr. Sabrina Sauer en dr. Berber Hagedoorn ontvingen ook 60.000 euro in het kader van de CLARIAH Research Pilot Call. Hun onderzoeksproject is genaamd: Narrativizing Disruption: How exploratory search can support media researchers to interpret ‘disrupt'. Plotselinge nieuwsgebeurtenissen, zoals terroristische aanslagen of milieurampen, zijn moeilijk in kaart te brengen om het verhaal daarover zich grillig ontvouwt in verschillende media. Dit project bestudeert hoe exploratieve zoekfuncties kunnen helpen om te onderzoeken hoe dit soort gebeurtenissen worden verteld op verschillende platforms en hoe ze politiek-culturele betekenis krijgen.

Me and Myself: Tracing first person in documentary history in AV-collections

Dr. Susan Aasman ontving een subsidie in het kader van de CLARIAH Research Pilot Call voor haar onderzoeksproject Me and Myself: Tracing first person in documentary history in AV-collections. Dit project onderzoekt met behulp van een video annotatie tool hoe de Nederlandse documentairefilm van karakter is veranderd. Het laat zien hoe de traditionele objectieve documentaire-stijl, gestoeld op feitelijke verslaggeving, plaats maakt voor een meer persoonlijke en subjectieve stijl. Aasman ontving eveneens een bedrag van 60.000 euro voor haar onderzoek.

Automated Analysis of Online Behaviour on Social Media

Prof. dr. Marcel Broersma en Dr. Marc Esteve del Valle ontvingen in het kader van de E-Science Pathfinder Call 41.500 euro voor hun onderzoeksproject Automated Analysis of Online Behaviour on Social Media . In dit project wordt machine learning gebruikt om het gedrag van politici en journalisten op Twitter te bestuderen. Onderzocht wordt of de institutionele verschillen tussen beide groepen er nog toe doen, of zelfs verdwenen zijn, nu ze alle mogelijkheden hebben om op sociale media hun boodschap over te brengen.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:37

Meer nieuws