Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNewsNews Faculty of Arts

Faculteit der Letteren groeit tegen de landelijke stroom in

18 december 2015
Faculteit der Letteren
Faculteit der Letteren

De instroom van het aantal bachelor- en masterstudenten aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen is dit jaar behoorlijk gestegen. In september 2015 nam zowel de bachelorinstroom (+ 4,7%) als de masterinstroom (+5,5%) toe. De groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan meer internationale instroom. Met deze positieve cijfers gaat Letteren in tegen de landelijke trend van dalende studentenaantallen.

Terwijl RUG-breed zich 10 procent minder bachelorstudenten inschreven en er bij vergelijkbare faculteiten in het land een daling van 6 procent te bespeuren valt, groeide het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de Groningse Letterenfaculteit met tot 1184. Een kwart van alle eerstejaars aan de RUG koos daarmee voor een Letterenbachelor. Van alle inschrijvingen is de procentuele toename voor de programma’s Minorities & Multilingualism (+110%), Arts, Culture and Media (+88%) en Midden-Oostenstudies (+84%) het hoogst. Daarnaast trokken de nieuwe Engelstalige bachelor(varianten) Media Studies en European Languages and Cultures in hun eerste jaar respectievelijk 41 en 90 nieuwe studenten aan.

Ook de instroom van het aantal masterstudenten is dit jaar behoorlijk gestegen naar een totale toename van 5,5%. Masterprogramma’s met in verhouding de grootse groei in studentenaantallen zijn Prehistory and Protohistory of Northwest Europe, Kunstgeschiedenis, Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Engelse Taal en Cultuur, Communicatie en Educatie en International Humanitarian Action.

Opvallend is de sterke toename van internationale studenten aan de Faculteit de Letteren. Ten opzichte van 2014 is het aantal inschrijvingen van deze groep in de bachelor gestegen met maar liefst 37% en in de master met 47%. Eerder dit jaar meldde de UK in dat het totale aantal internationale studenten aan de RUG gegroeid is met 15%.

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 09:21

Meer nieuws