Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNewsNews Faculty of Arts

NWO Alfa Meerwaarde financiering voor onderzoekers Faculteit der Letteren

19 oktober 2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan diverse onderzoekers van de Faculteit der Letteren de zogeheten Alfa Meerwaarde financiering toegekend. Het programma Alfa Meerwaarde financiert onderzoekers binnen de geesteswetenschappen bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden met publieke en/of private partners.

De volgende aanvragen zijn door het Gebiedsbestuur NWO Geesteswetenschappen gehonoreerd:

Graaf Lodewijk van Heiden: de enige zeeheld van Drenthe in dienst van de Russische tsaar

Hoofdaanvrager: Hans van Koningsbrugge - Hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland
Partnerorganisatie: Drents Archief

Het is voor velen onbekend dat ook Drenthe een eigen zeeheld kent. De in Zuidlaren geboren graaf Lodewijk van Heiden geldt in Rusland als een van de grote maritieme helden. Een biografie van Van Heiden verschaft meer inzicht in deze bijzondere bladzijde van de Nederlands-Russische betrekkingen. Door middel van internet en een smartphone-app kan ook het brede publiek kennis maken met Van Heiden.

Amerigo: Tracing Atlantic Connections by Making Digital Heritage in Groningen

Hoofdaanvrager Mark Thompson - Universitair Docent American Studies
mede-aanvrager: Joanne van der Woude - Assistant professor American Studies
Partnerorganisatie: Knowlogy

Steden herbergen soms onbekende verhalen. In dit project wordt de vergeten band tussen Groningen en het Atlantische gebied met behulp van technologie ontsloten en wordt onderzocht hoe mensen dit cultureel erfgoed ervaren. Deze inzichten worden gebruikt om technologie te verbeteren en het onderzoek een nieuw perspectief te geven.

Nieuw datacentrum voor vredesopbouw door energiesamenwerking

Hoofdaanvrager: Jaap de Wilde - Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheidsstudies
Mede-aanvrager: dr. C. van der Linde (Universiteit van Utrecht)
Partnerorganisatie: Gasterra

Dit project beoogt een functionalistische herinterpretatie van de geopolitiek. Hierbij wordt de energiesector centraal gesteld. Deze leent zich uitstekend voor samenwerkingsprojecten die gebruikt kunnen worden voor conflictbeslechting en vredesopbouw. Een nieuwe manier van dataverwerking is nodig om de verbanden tussen de lokale veiligheid en mondiale netwerken in beeld te krijgen.

Daarnaast maakt NWO bekend dat David van der Linden, docent Geschiedenis, financiering ontvang voor zijn onderzoeksproject in samenwerking met het Museum voor Communicatie en de Universiteit Leiden. Het onderwerp van dit project wordt begin november bekend gemaakt via een gezamenlijk persbericht van MIT, Oxford, Yale, NWO, NIAS, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen.

Alfa Meerwaarde

Het programma Alfa Meerwaarde financiert onderzoekers binnen de geesteswetenschappen bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden met publieke en/of private partners. Dergelijke samenwerkingen liggen aan de basis van meer en meer geesteswetenschappelijk onderzoek. In hun projecten werken geesteswetenschappers bijvoorbeeld samen met bedrijven, musea, media of patiëntenverenigingen.

Laatst gewijzigd:13 mei 2019 11:17

Meer nieuws