Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNewsNews Faculty of Arts

Onderzoek naar verzuiling en ontzuiling Nederland door prof. dr. Huub Wijfjes

15 september 2015

Prof. dr. Huub Wijfjes, Mediahistoricus en Universitair hoofddocent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekt de komende maanden de relatie tussen de geschreven pers en de processen van verzuiling en ontzuiling. Hij doet dit als fellow bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS).

Prof. dr. Huub Wijfjes
Prof. dr. Huub Wijfjes

Verzuiling en de pers

Tijdens zijn fellowship wil Wijfjes op basis van grote verzamelingen gedigitaliseerde historische teksten de verhouding tussen media en politiek in het Nederland van de twintigste eeuw in kaart brengen. Volgens de bestaande theorieën werd de verzuiling gekenmerkt door nauwe banden tussen politiek en pers waarbij de laatste loyaal was aan de eigen politieke familie. De ontzuiling luidde de ontvlechting in en een tijd van mediatisering van de maatschappij: de media werden onafhankelijker en politici pasten zich aan de media aan. Wijfjes wil de theorie toetsen aan historische data.

Digitale tekstverzamelingen als bron

Wijfjes maakt in de KB gebruik van de gedigitaliseerde verzamelingen kranten (Delpher) en handelingen van de Eerste en Tweede Kamer (Staten-Generaal Digitaal). Ook betrekt hij publicaties van politieke partijen bij zijn onderzoek. Met digitale visualisatietechnieken zal hij de geaccepteerde theorieën over verzuiling en media in Nederland empirisch wegen. Aan het NIAS werkt hij zijn bevindingen verder uit, en het resultaat presenteert hij in een afsluitende publiekslezing in januari 2015.

Huub Wijfjes

Prof.dr. Huub Wijfjes (1956) is journalist en mediahistoricus. Hij is universitair hoofddocent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij publiceerde diverse boeken over de geschiedenis van media en journalistiek in Nederland. Wijfjes is daarnaast onder meer lid van de Commissie van Deskundigen van de Raad van Toezicht van de NOS en bestuurslid van het Ernst Kossmann Instituut voor politieke geschiedenis.

Samenwerking KB en NIAS

Huub Wijfjes is de twaalfde in een rij gerenommeerde onderzoekers die zich sinds 2005 aan de KB en het NIAS verbonden hebben. De fellow maakt bij het NIAS deel uit van een internationale en interdisciplinaire groep toponderzoekers. De KB brengt met het fellowship haar rol als wetenschappelijke bibliotheek met focus op digitalisering onder de aandacht, en vooral de mogelijkheden tot onderzoek die haar digitale collecties bieden.

Meer informatie over Huub Wijfjes en zijn onderzoeksgebied is te vinden op zijn eigen website.

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 10:14

Meer nieuws

 • 06 september 2019

  Burgemeester Den Oudsten opent Letterenfestival op 14 september

  Op zaterdag 14 september vindt het eerste Groningse Letterenfestival plaats. Een dag waarop de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen haar deuren opent voor iedereen die belangstelling heeft voor alfa- en cultuurwetenschappen.

 • 05 september 2019

  Willem Wierbos nieuwe huisdichter RUG

  Willem Wierbos (24), student Geneeskunde, is de nieuwe huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen voor het studiejaar 2019-2020. Hij maakte indruk op de jury met zijn gedichten die midden in het studentenleven staan: ‘Willem is niet een dichter...

 • 03 september 2019

  Dictators op het eerste Letterenfestival

  Dictaturen in het Midden-Oosten kennen vele gezichten. Toch is er volgens Kiki Santing een patroon te ontdekken. Op het eerste Letterenfestival vertelt ze er meer over in een korte lezing.