Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNews

GIA presenteert website en boek opgravingen Nieuw Halos

08 oktober 2014

Op dinsdag 7 oktober zijn op het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) een website over het archeologisch onderzoek in Halos ( www.thessalika-erga.nl ) en een boek over de Zuidoostpoort van de Hellenistische stad Nieuw Halos gepresenteerd. Het boek is door prof.dr. Sofia Voutsaki aangeboden aan Gerry Wakker, decaan van de Faculteit der Letteren.

Onderzoek naar Nieuw Halos sinds 1976

Sinds 1976 verrichten archeologen en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen archeologisch onderzoek naar de Hellenistische stad Nieuw Halos (Thessalië, Griekenland). Nieuw Halos - een stad met ongeveer 9.000 inwoners - is rond 300 v.C. gesticht, waarschijnlijk door Demetrios Poliorketes, later koning van Macedonië. Al in 265 v.C. is de stad na een aardbeving verlaten. Aan het begin van het onderzoek is een plattegrond van de stad gemaakt: de 4.7km lange ommuring, 120 torens en het stratenplan met huizenblokken en openbare gebouwen. De afgelopen decennia zijn acht huizen, twee torens, vier stadspoorten en een heiligdom opgegraven. Over de opgraving van een grote stadspoort, de Zuidoostpoort, is onlangs een boek verschenen: The City of New Halos and its Southeast Gate. Het muurwerk van deze poort is tot een hoogte van 3,5 bewaard gebleven. Verder zijn in het gebied dat tot Halos behoorde, ruim 200 archeologische vindplaatsen gedocumenteerd, variërend van een Neolithische woonheuvel tot een kerkje uit 1811. Ongeveer tien vindplaatsen kregen de status van monument.

Opgravingen in de Klassieke stad Halos

Op de munten van Halos staat Zeus Laphystios (de verslinder) afgebeeld; op de keerzijde Phrixos en de ram met het Gulden Vlies, een mythe die aan de stad Halos verbonden is. Een groep jonge Groninger archeologen zet het onderzoek voort. Zij hebben in de zomer van 2014 samen met collega’s uit Amsterdam en Vólos opgegraven in de Klassieke stad Halos, die in 346 v.C. na een belegering door een Macedonisch leger is verwoest. Bij de opgraving kwamen resten van een monumentaal gebouw te voorschijn: het heiligdom van Zeus Laphystios? De resultaten van het archeologisch onderzoek in Halos en het gebied dat tot de stad behoorde, zijn sinds kort te zien op de eerder genoemde website www.thessalika-erga.nl.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 20 mei 2019

  Eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.