Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Matching BA Studenten | Faculteit der Letteren

Als je in september wilt beginnen met een bacheloropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen dan moet je voldoen aan de matchingsverplichting. Bij de Faculteit der Letteren voldoe je aan de matchingsverplichting nadat je het vragenformulier van de RUG hebt ingevuld en digitaal hebt verstuurd.

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding. Vandaar dat de Faculteit der Letteren je niet verplicht om nogmaals aan een matchingsactiviteit deel te nemen.

Heb je vragen over matching? Kijk op www.rug.nl/matching voor de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via matching@rug.nl.
Let op 1: De matchingsprocedure geldt niet voor de bacheloropleiding International Relations and International Organization. Deze opleiding kent een decentrale selectie.
Let op 2: Matching is alleen bedoeld voor studiekiezers met een Nederlands diploma.

College
College
College
Laatst gewijzigd:02 mei 2018 09:16
printView this page in: English