Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

BA Kunstgeschiedenis

Op 9 juni 2017 organiseert de opleiding Kunstgeschiedenis voor alle Nederlandse studenten die zich hebben ingeschreven de matchingsdag. Het doel van deze dag is om helder te krijgen of de opleiding die je hebt gekozen goed bij je past en of er dus sprake is van een ‘match’ tussen de opleiding en de student. Uit ervaring is gebleken dat de matchingsdag niet alleen de beste activiteit is om te ‘matchen’ met je opleiding, maar ook dat studenten het erg leuk vinden om hun medestudenten te leren kennen voor de start van de studie.

We hebben een programma samengesteld waarin je informatie krijgt én waarin je actief zult participeren. Zo is er o.a. een introductiecollege, een mini-excursie in de stad Groningen, is het bestuur van de studievereniging (Meander) aanwezig en ga je een matchingspaper schrijven naar aanleiding waarvan je met een docent in gesprek zult gaan.

Het programma is als volgt:
Locatie: Oude Boteringestraat 34, zaal 002
10.00 - 10:15 Ontvangst
10.15 - 10:30 Introductie door de studieadviseur
Wat is matching + toelichting matchingspaper, door het afdelingshoofd
10.30 - 11:15 Schrijven matchingspaper
11.15 - 11:30 Koffiepauze
11.30 - 12:15 Introductiecollege
12:15 - 13:00 Mini-excursie in de stad Groningen
13:00 - 14:30 Lunch + activiteit studievereniging Meander
v.a. 13:00 Individuele gesprekken met docenten n.a.v. de matchingspaper
15.00 Afsluiting en einde programma

   Ook als je al aan één van de andere activiteiten hebt deelgenomen is de matchingsdag zeker de moeite waard. We hopen jullie dan ook allemaal welkom te heten op vrijdag 9 juni!

Laatst gewijzigd:04 mei 2017 15:17