Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMeer onderwijsinformatieStudentenorganisaties en -verenigingen

Wat doet Network of Arts?

Wat doet Network of Arts?

Network of Arts (NoA) biedt een forum voor de studentleden van de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de Faculteit der Letteren om de onderlinge samenwerking en communicatie optimaal te benutten en uit te breiden waar mogelijk.

Tijdens de NoA-bijeenkomsten worden de studentleden van onder andere de faculteitsraad (FR), opleidingscommissies (OC’s), afdelingsbesturen (AB’s) en het Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid (FOO) samen met de besturen van de studieverenigingen uitgenodigd om met elkaar in overleg te gaan over actuele onderwerpen die spelen binnen het bestuur van de faculteit. Vaak worden deze overleggen ingeleid door een vertegenwoordiger van de faculteit die kenner is op het desbetreffende onderwerp. Op deze manier openen we de dialoog tussen studenten, maar bieden wij ook een directe lijn naar de faculteit voor toelichting en terugkoppeling.

Naast deze bijeenkomsten, organiseert NoA in de loop van het academisch jaar verschillende activiteiten voor de faculteit en haar studenten:

  • OC trainingsdag
  • Docent van het Jaar-verkiezing Letteren
  • Career Event

Wie zijn wij?

Het bestuur van Network of Arts bestaat voor dit academisch jaar uit:

Sanne Oud
Sanne Oud
Gijs Verhoeff
Gijs Verhoeff
Hanne Stegeman
Hanne Stegeman
Casper de Boer
Casper de Boer

Sanne Oud
Voorzitter
BA Europese Talen en Culturen & BA Griekse en Latijnse taal en cultuur

Gijs Verhoeff
Vicevoorzitter
BA Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Hanne Stegeman
Secretaris
BA Media Studies & BA English Language and Culture

Casper de Boer
Penningmeester & student-adviseur in het faculteitsbestuur 2017-2018
BA Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Overzicht bijeenkomsten


Week 46       NoA bijeenkomst 2
Week 2         NoA bijeenkomst 3
Week 8         NoA bijeenkomst 4
Week 16       NoA bijeenkomst 5
Week 22       NoA bijeenkomst 6

Visie

NoA heeft een faciliterende functie tussen de Faculteit der Letteren en haar actieve studenten. Dit gebeurt door middel van zeswekelijkse vergaderingen aan de hand van een actueel thema, het samenbrengen van studieverenigingen en OC-studentleden, en contact met het onderwijsinstituut. Bovendien kunnen tijdens de vergaderingen de aanwezige studenten hun ervaringen uitwisselen, om elkaar zo verder te helpen waar nodig.

Na een geslaagd jaar waarin Network of Arts weer op de kaart is gezet binnen de Faculteit der Letteren zetten wij deze lijn komend jaar graag voort. NoA zal ernaar streven zichtbaar te zijn en de communicatie tussen NoA en studenten te versterken, onder andere door de zeswekelijkse vergaderingen en de nieuwsbrieven. Het doel hiervan is om de transparantie binnen de faculteit te bevorderen.

Daarnaast is één van de speerpunten het Career Event. Dit evenement willen we nog groter aanpakken en meer naamsbekendheid onder de studenten geven. Bovendien willen we, net als de rol van Network of Arts, haar plek binnen de faculteit bestendigen.

Contact

Volg ons op Facebook voor actuele informatie.
Via networkofarts@rug.nl zijn wij bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.
We hopen je gauw te kunnen verwelkomen op een van onze vele evenementen!

Network of Arts
Network of Arts
Laatst gewijzigd:20 september 2018 11:09
printOok beschikbaar in het: English