Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMeer onderwijsinformatieStudentenorganisaties en -verenigingen

Wat doet Network of Arts?

Network of Arts (NoA) biedt een forum voor studieverenigingen en de studentleden van de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de Faculteit der Letteren om de onderlinge samenwerking en communicatie optimaal te benutten en uit te breiden waar mogelijk.

Tijdens de NoA-bijeenkomsten worden de studentleden van onder andere de faculteitsraad (FR), opleidingscommissies (OC’s), clusterbesturen en het Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid (FOO) samen met de besturen van de studieverenigingen uitgenodigd om met elkaar in overleg te gaan over actuele onderwerpen die spelen binnen het bestuur van de faculteit. Vaak worden deze overleggen ingeleid door een vertegenwoordiger van de faculteit die kenner is op het desbetreffende onderwerp. Op deze manier openen we de dialoog tussen studenten, maar bieden wij ook een directe lijn naar de faculteit voor toelichting en terugkoppeling.

Naast deze bijeenkomsten, organiseert NoA in de loop van het academisch jaar verschillende activiteiten voor de faculteit en haar studenten:

  • OC trainingsdag
  • Docent van het Jaar-verkiezing Letteren
  • Career Event

Bestuursleden

Het bestuur van Network of Arts bestaat uit student-adviseurs van de vijf clusterbesturen binnen onze faculteit, plus de student-adviseur van het faculteitsbestuur.

Hanne Stegeman
Voorzitter
BA Engelse Taal en Cultuur & BA Kunstgeschiedenis
Student-adviseur cluster 2

Rico Tjepkema
Vicevoorzitter en penningmeester
BA Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
Student-adviseur faculteitsbestuur

Jesse David Marinus
Secretaris
BA Minorities and Multilingualism
Student-adviseur cluster 3

Hassan Nasir Saleh Omar
BA Geschiedenis
Student-adviseur cluster 4

Nathalie Fridzema
BA Media Studies
Student-adviseur cluster 5

Taylan Özver
BA Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
Student-adviseur cluster 1

Overzicht bijeenkomsten


26-09 15:00-17:00         NoA bijeenkomst 1
03-12 15:00-17:00         NoA bijeenkomst 2
27-02 15:00-17:00         NoA bijeenkomst 3
25-04 15:00-17:00         NoA bijeenkomst 4

Visie

NoA heeft een faciliterende functie tussen de Faculteit der Letteren en haar actieve studenten. Dit gebeurt door middel van vergaderingen aan de hand van een actueel thema, het samenbrengen van studieverenigingen en OC-studentleden, en contact met het onderwijsinstituut. Bovendien kunnen tijdens de vergaderingen de aanwezige studenten hun ervaringen uitwisselen, om elkaar zo verder te helpen waar nodig.

Na de geslaagde jaren waarin Network of Arts weer op de kaart is gezet binnen de Faculteit der Letteren zetten wij deze lijn komend jaar graag voort. NoA zal ernaar streven zichtbaar te zijn en de communicatie tussen NoA en studenten te versterken, onder andere door de vier bijeenkomsten, evenementen, nieuwsbrieven en actief gebruik van social media. Het doel hiervan is om de transparantie binnen de faculteit te bevorderen.

Contact

Volg ons op Facebook voor actuele informatie.
Via networkofarts@rug.nl zijn wij bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.
We hopen je gauw te kunnen verwelkomen op een van onze vele evenementen!

Laatst gewijzigd:24 september 2018 16:23
printView this page in: English