Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMeer onderwijsinformatieOpen colleges

Kosten, betaling en annuleren

Open colleges/contractonderwijs

Kosten

De kosten van de cursussen zijn afhankelijk van het aantal ECTS per cursus. Voor studiejaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

- een cursus van 5 ECTS kost € 225,-
- een cursus van 10 ECTS kost € 450,-

Mocht er bij een bepaalde cursus het aantal ECTS afwijken, neem dan contact op met de Bureau Studentzaken.

Betaling

Door het invullen van uw bankrekeningnummer op het aanmeldingsformulier en het tekenen ervan verleent u de universiteit een eenmalige machtiging het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven. Een andere manier van betalen is NIET mogelijk.

De dienst Information Services draagt zorg voor de inning van het cursusgeld en voor de toezending van de registratiekaart.

Annuleringsregeling

Wanneer een cursus wegens aan de universiteit toe te rekenen omstandigheden geen doorgang vindt wordt het cursusgeld, zonder inhouding van administratiekosten, gerestitueerd.

Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk één werkdag voor het begin van het semester (blok) wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 8, administratiekosten.

Als deelname na aanvang van het semester (blok) wordt gestopt, wordt er geen restitutie verleend.

Laatst gewijzigd:17 mei 2018 14:04
printView this page in: English