Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMaster

Research mastertracks

De research mastertracks zijn bedoeld voor getalenteerde studenten die na afronding van hun opleiding een functie als onderzoeker wensen buiten de universiteit of een promotieonderzoek willen gaan uitvoeren. De Faculteit der Letteren verzorgt acht research mastertracks die alle een omvang hebben van 120 ECTS-punten ofwel twee voltijdse studiejaren:

De Mastertracks Language and Communication Technologies en Clinical Linguistics (EMCL) zijn Erasmus Mundus Programma's. Omdat zij worden aangeboden door een netwerk van Europese universiteiten hebben zijn een afwijkende opbouw.

Globale opbouw

Elke track bestaat uit vier onderdelen: een blok ‘kennismodulen’ (40 ECTS), een blok ‘verdiepingsmodulen’ (20 ECTS), een specialisatie met drie tutorials (30 ECTS) en een uitgebreid afstudeerwerkstuk (30 ECTS). Dit laatste onderdeel wordt begeleid met een zgn. scriptieklas. Het blok ‘kennismodulen’ heeft tot doel de kennis, vaardigheden en inzicht verkregen in de major uit de bachelorfase verder te verdiepen. Het tweede blok ‘verdiepingsmodulen’ zorgt voor versterking van theoretische en methodologische kennis. Die is noodzakelijk om met succes te kunnen participeren in de tutorials binnen of buiten de RUG. De afstudeerscriptie is een proeve van bekwaamheid waarin de verworven kennis en inzichten worden samengebracht.

Toelating en selectie

Aan de toelating tot de research mastertracks is een selectieprocedure verbonden. Studenten kunnen zich dus niet zonder meer inschrijven op grond van een bachelordiploma, maar hebben ook een bewijs van toelating nodig. Kijk op de website van het betreffende research mastertrack voor meer informatie over de toelatingseisen en de selectieprocedure en het aanmeldingsformulier.

Research Assistant Programme

Getalenteerde en gemotiveerde studenten die beginnen aan één van Research Master tracks aan de Letterenfaculteit, kunnen in aanmerking komen voor een betaalde aanstelling van één dag per week bij de universiteit. Lees hier meer over de Research Assistant Programme.

printView this page in: English