Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMasterFacultaire Minoren

Minor Geschiedenis

Deze minor omvat zowel Engelstalige als Nederlandstalige onderdelen.

Wat is de kracht en betekenis van historische kennis? Waarom is historisch inzicht van het grootste belang als we brede maatschappelijke, politieke en sociaal-economische issues willen begrijpen? Als geen ander leren geschiedenisstudenten om verbanden te leggen tussen heden en verleden. Zij kunnen historiseren en conceptualiseren en daarmee ontwikkelingen, dilemma’s en besluiten inzichtelijk maken. Ook kunnen zij hun historisch gefundeerde kijk op de wereld op heldere wijze mondeling en schriftelijk presenteren.
De minor biedt een introductie in de debatten, theorieën en methoden in het brede veld van geschiedenis. Daarnaast word je getraind in het omgaan met historische bronnen, in onderzoeks- en schrijfvaardigheden en in metahistorische reflectie op het vakgebied. Bij drie van de vier minoronderdelen kun je kiezen uit werkgroepen met verschillende thema's, zodat je het programma in zekere mate kunt afstemmen op je specifieke interesses en toekomstperspectieven.

Bekijk hier het programma van de Facultaire Minor Geschiedenis: History Today

Met deze Facultaire minor van 30 ECTS is de masteropleiding Geschiedenis Vandaag/History Today toegankelijk voor studenten met een BA-diploma:

·         Communicatie en Informatiewetenschappen
·         Informatiekunde
·         Media Studies
·         Taalwetenschap
·         Archeologie
·         American Studies
·         English Language and Culture
·         ETC
·         GLTC
·         IBIO
·         KCM
·         Kunstgeschiedenis
·         Midden-Oostenstudies
·         Minorities and Multilingualism
·         Nederlands

Laatst gewijzigd:20 december 2018 09:37
printView this page in: English