Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMaster

Educatieve masters

Faculteit der Letteren

Een educatieve master is een tweejarige opleiding (120 ECTS) waarin een eerstegraads onderwijsbevoegdheid wordt behaald. Het vakinhoudelijke programma van de educatieve master wordt verzorgd door de Faculteit der Letteren. De lerarenopleiding (afdeling van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) verzorgt het didactische deel van de educatieve master.

Letteren biedt in samenwerking met de lerarenopleiding de volgende educatieve masteropleidingen aan:

Op de website van de lerarenopleiding vind je meer informatie over de toelatingseisen, het studieprogramma van de lerarenopleiding en de wijze van inschrijven.