Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMaster

Rients Verschoor, alumnus MA Modern History and and International Relations

Rients Verschoor
Rients Verschoor

Alumnus Rients Verschoor is na de Research Master Modern History & International Relations aan de slag gegaan als trainee bij de Gemeente Groningen. Hij vertelt over zijn werk en hoe zijn studie en studententijd in Groningen hier aan hebben bijgedragen.

Rients werkt bij de Concernstaf, dit is de afdeling die het gemeentebestuur ondersteunt met het maken van beleid en met het bestuur van de gemeentelijke organisatie. Zijn werk bestaat uit het ontwikkelen van gebiedsgericht werken. Concreet houdt het in dat hij zich bezighoudt met het organiseren van leeractiviteiten, werkbezoeken en het ontwerpen van een leerprogramma vanuit principes van de lerende organisatie. Daarnaast heeft hij een adviserende rol naar het management. Verschoor waardeert in zijn functie vooral dat hij veel ruimte krijgt om zelf invulling te geven aan zijn functie. “Dat getuigt van vertrouwen”, zegt hij.

Beschrijf eens een gemiddelde werkdag
“Poeh, dat verschilt erg per periode. In het begin heb ik veel collega’s geïnterviewd, maar momenteel ben ik veel aan het analyseren en schrijven. Tussendoor gebeurt er nog van alles waar ik aan bijdraag hoor, bijvoorbeeld het coördineren van onderzoek naar een democratisch experiment in Groningen (de Coöperatieve Wijkraad), het opzetten van een soort traineeprogramma voor 55+ers en het organiseren van een traineedag voor trainees van Noorderlink.”

Verschoor heeft in zijn studiekeuze lang getwijfeld tussen een Educatieve Master en een Research Master. “Wat uiteindelijk de doorslag gaf was de inhoudelijke diepgang die ik voor mijn gevoel nodig had”, vertelt hij. Achteraf gezien had hij diezelfde Master opnieuw gekozen: “ik vond het schitterend”.

In welke opzichten sluit je huidige functie aan bij dit programma?
“Ik heb onder andere het vak Leergeschiedenis & Organisaties van Dirk Jan Wolffram en Rik Peters gevolgd. In 2015 heb ik tijdens dat vak een leergeschiedenis geschreven voor de gemeente Groningen in het kader van de doorontwikkeling van het gebiedsgerichte werken – waar ik nog steeds op voortbouw. De aansluiting is dus heel nauw”, aldus Verschoor. De kennis en vaardigheden die hij in zijn studie heeft opgedaan kan hij deels weer inzetten bij zijn huidige werk.

“Tijdens de Bachelor en Research Master heb ik me gespecialiseerd in het Italiaanse fascisme, retoriek en leergeschiedenis. Die laatste twee komen wel degelijk van pas tijdens mijn huidige functie, omdat ik vanuit retorische en leerhistorische principes werk. Ik hou me bijvoorbeeld bezig met definiëring van concepten die nauwelijks bevraagd worden, terwijl dat ertoe leidt dat collega’s op basis van verschillende vooraannames verschillend te werk gaan. En ik analyseer de grote lijnen door de tijd heen: waar komt de organisatie vandaan, op wat voor bagage kan zij voortbouwen, waar bevinden zich blinde vlekken?”

Zoals de meeste studenten was Verschoor ook actief naast zijn studie. Drie jaar lang is hij voorzitter Staf & Promotie geweest van GroningenLife!. Ook nu houdt hij het niet alleen bij zijn baan, maar hij is voorzitter van TalentWeb Groningen, een denk- en doetank van young professionals. “Die interesse in Groningen en de vele mensen die ik zo heb leren kennen hebben me ongetwijfeld in positie gebracht voor mijn huidige functie.”

Wat zijn je ambities?
“Uiteindelijk wil ik voor mezelf beginnen. Leergeschiedenis toepassen als methode voor organisatieontwikkeling om het historische vak als een nuttig vak op de kaart te zetten. Wat dat betreft vind ik geschiedenis zwaar ondergewaardeerd.”

Laatst gewijzigd:06 december 2017 11:36
printView this page in: English