Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Een moderne Europese taal: Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Russisch, Spaans of Zweeds

Minoren

Opbouw van de minor

Een taalvaardigheidsminor bestaat uit 3 opeenvolgende modules van 10 ECTS en begint altijd in het tweede semester van elk academisch jaar met deel 1. In het daaropvolgende academisch jaar wordt in het eerste semester deel 2 aangeboden en in het tweede semester kun je deel 3 volgen. Je kunt alleen aan deel 2 en deel 3 deelnemen als je de daaraan voorafgaande module met succes hebt afgerond of wanneer je kunt aantonen dat je het vereiste instapniveau reeds bezit. Zie voor de niveaus het schema onderaan deze pagina. De CEFR vermelding betreft steeds het taalvaardigheidsniveau na afronding van de module. Dat niveau is tevens het instapniveau voor de daaropvolgende module.

Voorkennis vereist?

Voor de talen Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds is geen voorkennis van de taal vereist. Voor de talen Duits, Engels en Frans is beheersing van de taal op eindexamenniveau VWO vereist. Heb je geen eindexamen Duits of Frans gedaan maar wel minimaal 3 jaar deze taal gevolgd, dan kun je de minor Duits Basis c.q. Frans Basis volgen.

Toelatingseisen

Studenten van andere faculteiten die een taalminor of onderdeel hiervan willen volgen, moeten een toestemmingsverklaring van hun examencommissie (of studieadviseur) overleggen aan de opleidingscoördinator van Europese talen en culturen: mw. M.G.J. Meulman. In die verklaring moet worden bevestigd dat de student de betreffende module mag opnemen in zijn studieprogramma. Deze verklaring moet voor de inschrijfdeadline in Progress in het bezit zijn van mw. Meulman. In geval er onvoldoende plaatsen zijn, hebben studenten met een taalminor als verplicht onderdeel in hun programma voorrang, voor zover het hun eerste taalminor betreft. Voor studenten die een tweede taalminor willen volgen, geldt dat dit alleen kan als er voldoende plek is. Bij overintekening wordt een selectie gemaakt op basis van inschrijfdatum en ontvangst toestemmingsverklaring in geval van een andere faculteit. Na sluiting van de intekening in Progress is deelname aan een taalminor NIET meer mogelijk. Ben je te laat met inschrijven, loop je kans op studievertraging. Zorg dus dat je tijdig intekent.

Waarom kiezen voor...

Duits

De taal, de geschiedenis, literatuur, films en media, politiek en het Duitsland van nu. Als je je daarin verdiept, ga je steeds beter zien welke bijzondere plaats de Duitstalige landen innemen in Europa, wat de Duitstalige cultuur en literatuur te bieden hebben en welke grote rol de taal daar in speelt.

Meer informatie over de vakken in de minor Duits basis en Duits Plus in Ocasys.

Frans

Frankrijk heeft grote culturele, politieke en historische invloed gehad in de westerse wereld. De revolutie van 1789 stond aan de wieg van de moderne parlementaire democratieën. Frankrijk speelt nog steeds een belangrijke rol in Europa. Daarom zijn er altijd mensen nodig die de Franse taal en cultuur heel goed kennen en begrijpen.

Meer informatie over de vakken in de minor Frans Basis en Frans Plus in Ocasys.

Spaans

Spaans is na Engels de meest gesproken westerse taal in de wereld. Met Spaans kun je ook terecht in de meeste Latijns-Amerikaanse landen en in grote delen van de Verenigde Staten. In Europees verband is Spanje het grootste land van de relatief nieuwe landen van de EU en daarmee een speler van betekenis, aangezien het qua aantal inwoners vergelijkbaar is met Engeland.

Meer informatie over de vakken in de minor Spaans Basis en Spaans Plus in Ocasys.

Italiaans

Als je het Italiaans beheerst, kun je je laven aan een wereld waarin kunst en cultuur sinds jaar en dag voor het oprapen liggen. Aan een land dat voor Europa op veel gebieden een gidsfunctie heeft gehad. Als je Italiaans kiest, zul je de invloeden van Italië dat pas sinds 1861 een politieke eenheid is, overal kunnen herkennen en karakteriseren.

Meer informatie over de vakken in de minor Italiaans in Ocasys.

Russisch

Kies je voor Russisch dan ben je gemotiveerd en bereid om gedisciplineerd en intensief te studeren. Daar krijg je veel voor terug: Rusland is in vele opzichten een intrigerend maar ook gecompliceerd land en een wereldspeler van formaat. Door jouw beheersing van het Russisch dring je steeds dieper door tot een cultuur waarover velen meer zouden willen weten.

Meer informatie over de vakken in de minor Russisch in Ocasys.

Zweeds

Zweden is het land van misdaadauteurs zoals Stieg Larsson en Henning Makell. Verder kent iedereen Pippi Langkous van Astrid Lindgren, IKEA en H&M. Zweden is een land dat actief Nederlandse emigranten werft en een vooruitstrevend beleid voert op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wil je ook weten waarom in Stockholm de Nobelprijzen worden uitgereikt, wie nu precies Olof Palme was, welke rol Zweden binnen de EU speelt en welke andere grote auteurs Zweden heeft voortgebracht? Kies dan voor Zweeds.

Meer informatie over de vakken in de minor Zweeds in Ocasys.

Engels

Het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland spelen al lang een belangrijke politieke en culturele rol in Europa. Het Verenigd Koninkrijk kent een moeilijke relatie met het vasteland van Europa en de politieke structuren daar. Ierland daarentegen heeft zich ontworsteld aan de Britse invloed en is een actief lid van de Europese familie.

Meer informatie over de vakken van de minor Engels in Ocasys.

Fries

De taalminor Fries is afwijkend van de hierboven genoemde talenminoren; kijk hier voor meer informatie over de minor Fries.

Let op: studenten Europese talen en culturen kunnen geen minor Fries kiezen in de minorruimte.

Vereist taalniveau per module

De CEFR vermelding betreft het niveau na afronding van die module. Dat niveau is tevens het instapniveau voor de daaropvolgende module. Voor beschrijving CEFR zie www.rug.nl/let/cefr                                

Duits   CEFR niveau
Taalvaardigheid Minor Duits Basis I A2
Taalvaardigheid Minor Duits Basis II B1
Taalvaardigheid Minor Duits Basis III B1/B2
Taalvaardigheid Minor Duits Plus I   B1
Taalvaardigheid Minor Duits Plus II B1/B2
Taalvaardigheid Minor Duits Plus III B2/C1

                        

Engels CEFR niveau
Taalvaardigheid Minor Engels 1 B2/C1
Taalvaardigheid Minor Engels 2   B2/C1
Taalvaardigheid Minor Engels 3   C1
Verplichte volgorde: Taalvaardigheid Engels 1, 2, 3.

Frans CEFR niveau
Taalvaardigheid Minor Frans Basis 1   A2
Taalvaardigheid Minor Frans Basis 2 B1
Taalvaardigheid Minor Frans Basis 3   B2
Taalvaardigheid Minor Frans Plus 1 B1
Taalvaardigheid Minor Frans Plus 2   B2
Taalvaardigheid Minor Frans Plus 3   C1

               

Italiaans CEFR niveau
Taalvaardigheid Minor Italiaans 1 A2
Taalvaardigheid Minor Italiaans 2 A2/B1
Taalvaardigheid Minor Italiaans 3 B1/B2

   

Russisch CEFR niveau
Taalvaardigheid Russisch 1   A1
Taalvaardigheid Russisch 2 Major   A2/B1
Taalvaardigheid Russisch 3 Major   B1/B2

     

Spaans CEFR niveau
Taalvaardigheid Minor Spaans Basis 1 A2
Taalvaardigheid Minor Spaans Basis 2 B1.1.
Taalvaardigheid Minor Spaans Basis 3     B1
Taalvaardigheid Spaans Plus 1   B1
Taalvaardigheid Spaans Plus 2   B1.1
Taalvaardigheid Spaans Plus 3   B2

Zweeds CEFR niveau
Taalvaardigheid Zweeds 1   A2
Taalvaardigheid Zweeds 2     B1/B2
Taalvaardigheid Zweeds 3     B2/C1

Meer informatie

Coördinator: Hanneke Boode - europesetalenenculturen@rug.nl

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13
printOok beschikbaar in het: English