Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Europa: taal en maatschappij

Minor

Hoe ziet de minor er uit?

Deze minor bestaat uit drie modules. De eerste module, Europese talen: veeltaligheid en meertaligheid, bestudeert het verschijnsel dat er in Europa meerdere talen naast elkaar bestaan, vaak zelfs binnen de competentie van één spreker, hetgeen aanleiding kan geven tot spanningen op taalkundig, maatschappelijk, en politiek gebied.

In de tweede module, Europese talen: ontstaan en ontwikkeling, wordt bestudeerd hoe de huidige taalsituatie in Europa te begrijpen is vanuit de vraag hoe talen zich in het algemeen, door interne factoren en/of door contact met andere talen, ontwikkelen.

De derde module, Europese talen: structuur en variatie, behandelt de eenheid en verscheidenheid van de talen van Europa, via een analyse van hun taalkundige eigenschappen.

Deze minor is toegankelijk in de minorruimte voor studenten:

  • Communicatie- en Informatiewetenschappen
  • Informatiekunde
  • English Language and Culture
  • Europese talen en culturen
  • Taalwetenschap
  • Nederlandse taal en cultuur

Minorcoördinator

Dr. Bob de Jonge

Meer informatie over de vakken in deze minor is te vinden in Ocasys.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13