Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Europa: politiek en maatschappij

Minor

Hoe ziet de minor er uit?

Deze minor bestaat uit drie themacolleges (à 10 ECTS) waarin inzicht in de hoofdlijnen van de Europese politiek-maatschappelijke geschiedenis sinds de Franse revolutie wordt verworven. Daarbij gaat het om diepgaande en actuele kennis van thema’s die exemplarisch zijn voor deze periode van de Europese geschiedenis. Hiervoor is per college één overkoepelend thema gekozen, te weten: 1) Europese integratie en desintegratie na 1945; 2) Macht en natiestaat; 3) Politieke culturen in Europa. Naast handboeken worden ook bronnen als werkmateriaal gebruikt om ‘het echte werk’ en de werkwijze van de discipline te leren kennen.

Alle drie colleges zijn werkcolleges, waardoor studenten de mogelijkheid krijgen zich via de werkstukken op een bepaalde regio te concentreren. Het derde themacollege is bovendien opgezet als onderzoekscollege. Hier wordt de student getraind in het vermogen om snel en efficiënt – met gebruikmaking van relevante theorieën, methoden en technieken op het terrein van de geschiedenis van politiek en maatschappij – substantiële informatie te verzamelen, te selecteren en te verwerken in gesproken en/of geschreven vorm. Dit college wordt afgesloten met een door de studenten georganiseerd symposium (mondelinge presentatie) en een werkstuk (schriftelijke presentatie).

Deze minor is toegankelijk in de minorruimte voor studenten:

  • Communicatie- en Informatiewetenschappen
  • Informatiekunde
  • Europese talen en culturen
  • Taalwetenschap

Studiepunten

Totaal te behalen studiepunten: 30 ECTS

Minorcoördinator

Prof.dr. Dirk Jan Wolffram

Meer informatie over de vakken in deze minor is te vinden in Ocasys.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13