Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW)

Minor
In de minor CIW krijgen de studenten een gedegen introductie in belangrijke thema’s uit de hedendaagse communicatiewetenschap. Daarbij wordt een belangrijk accent gelegd op die (verbale en visuele) kenmerken van boodschappen die medebepalend zijn voor het succes of het falen van professionele communicatie. Studenten leren die boodschappen grondig te analyseren met een scherp oog voor de context waarin ze moeten functioneren. Ook maken ze kennis met kwantitatief en kwalitatief communicatiekundig onderzoek naar de feitelijke effecten van schriftelijke en mondelinge boodschappen, en leren ze wetenschappelijke publicaties daarover op hun waarde te beoordelen.

Hoe ziet de minor er uit?

Onderstaande minorvakken gelden voor Letterenstudenten die de minor volgen in hun minorruimte. Let op: I.v.m. overlapping in vakken volgen Neerlandici een aangepast programma, zie hiervoor Ocasys. Er is tevens een schakelprogramma voor HBO-studenten en Letterenstudenten uit het WO (60 ECTS). Neem hiervoor contact op met één van de studieadviseurs.

Jaar 1

Tekstanalyse I

5 EC

Sem 2A

Jaar 1

Gespreksanalyse I

5 EC

Sem 2B

Jaar 2

Inleiding CIW

5 EC

Sem 1A

Jaar 2

Inleiding Communicatieonderzoek

5 EC

Sem 1B

Jaar 2 of jaar 3

Organisationele Communicatie en Mediatheorie voor CIW

In overleg met de studieadviseurs kunnen hier zo nodig ook een of twee andere vakken worden gekozen uit het CIW-majoraanbod in Jaar 2 of 3. Zie Ocasys.

5 EC

5 EC

Sem 2A

Sem 2B

Toelatingseisen

In de minorruimte: toegankelijk voor studenten:

  • American Studies
  • English Language and Culture
  • Europese talen en culturen
  • Friese taal en cultuur
  • Informatiekunde
  • Nederlandse taal en cultuur
  • Taalwetenschap

Studiepunten

Totaal te behalen studiepunten: 30 ECTS

Meer informatie

Studieadviseurs Communicatie- en Informatiewetenschappen:

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13