Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Landschapsgeschiedenis

Minor

Hoe ziet de Minor eruit?

Het landschap behoort tot de meest waardevolle cultuurschatten van onze samenleving. Door een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur ontstond zowel in Nederland als in de rest van Europa een rijke variatie aan cultuurlandschappen. Het landschap heeft echter niet alleen een historische dimensie, maar vormt ook het podium en decor voor al onze huidige en toekomstige ruimtelijke activiteiten. De minor Landschapsgeschiedenis richt zich daarom op de opbouw, ontstaanswijze én actuele problematiek van het landschap. Speciale aandacht krijgen daarbij: 1. Inleiding Landschapsgeschiedenis; 2. Historische buitenplaatsen en landgoederen; 3. Onderzoekscollege Europese Landschappen. De minor kent een sterk interdisciplinaire opzet en biedt naast hoor- en werkcolleges ook een ruim aanbod aan excursies.

Meer informatie over de vakken: Ocasys

Toelatingseisen:

Deze minor kan worden gevolgd door studenten van de opleiding Archeologie, Kunstgeschiedenis, Sociale Geografie en Planologie (FRW), Technische Planologie (FRW) en Biologie (WNW).

In de keuzeruimte staat deze minor (of onderdelen ervan) ook open voor bijvakstudenten, mits voldaan wordt aan de eventuele entreevoorwaarden (zie OCASYS).

Studiepunten:

Totaal aantal te behalen studiepunten: 30 ECTS  

Meer informatie:

Coördinator: Theo Spek

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13