Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Kunstmatige Intelligentie (FWN)

Minor

Hoe ziet de minor eruit?

De minor stelt de student in staat basiskennis te verwerven op een aantal deelgebieden van de Kunstmatige Intelligentie, met name van autonome systemen (robotica), kennissystemen (hoe kan kennis gerepresenteerd en beschikbaar gemaakt worden) en neurale netwerken (hersenanatomie als inspiratiebron voor modellen van kennis en leren).

De minor beoogt ook de student basiskennis te verschaffen op het gebied van de Cognitiewetenschap, met name over de werking van de hersenen, de werking van het geheugen, hoe mensen leren, en welke fouten mensen maken in het dagelijks leven.

Meer informatie over de opbouw en het vakaanbod vind je in de online onderwijscatalogus (Ocasys).

Toelatingseisen

Deze minor wordt aangeboden als universitaire minor door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Informatiekunde. Studenten stellen in overleg met hun studieadviseur een vakkenpakket samen.

Studiepunten

Totaal te behalen studiepunten: 30 ECTS

In de eerste periode zijn 10 ECTS te behalen; in de tweede periode 20 ECTS.

Meer informatie

studieadviseurik@rug.nl

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13