Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Career Minor

Voor wie?

De Career Minor staat niet open voor studenten van andere faculteiten. Alleen Letterenstudenten kunnen deelnemen aan deze minor.

Doel

De Career Minor (30 ECTS) is een minor die je voorbereidt op de arbeidsmarkt en als einddoel heeft je ‘employability’ (inzetbaarheid) te versterken. Dit betekent concreet het versterken van a) kennis van de sector en b) de vaardigheden en houding die nodig zijn om goed te functioneren. Algemene kennis en vaardigheden worden verkregen door plenaire sessies met lezingen, workshops en een assessment. Daarnaast kies je voor een specifiek thema dat aansluit bij je belangstelling, studieachtergrond of toekomstwensen.

Je leert je kennis in de praktijk toe te passen, je talent uit te bouwen en relevante kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het is een intensief fulltime programma waarin je experts uit het veld ontmoet, praktijkgerichte opdrachten doet, op excursies gaat, maar ook leert solliciteren, netwerken, onderhandelen, projectplannen maken en in teamverband werken. Je sluit de minor af met een teamopdracht of een individuele opdracht voor een organisatie.

Leeruitkomsten
  • Je leert de arbeidsmarkt en de organisaties daarbinnen kennen
  • Je leert je kennis toepassen op concrete vraagstukken uit de praktijk
  • Je leert jezelf en je expertise presenteren in deze praktijkomgeving
  • Je verkrijgt inzicht in je eigen persoon en wat nodig is om een stage, opdracht of functie te verwerven
  • Je leert te werken in een multidisciplinair team
  • Je leert gebruik te maken van je eigen creativiteit en kennis om te komen tot concrete oplossingen en adviezen voor actuele problemen of vraagstukken
  • Je hebt meer inzicht gekregen in een specifieke arbeidsmarktsector en bijbehorend thema

De career minor bestaat uit twee blokken:

Blok 1 - Oriëntatie

Tijdens het eerste blok volg je twee modules van respectievelijk 5 en 10 ECTS waarin je

  1. kennis en vaardigheden opdoet;
  2. opdrachten uitvoert;
  3. je inhoudelijk steeds verder verdiept in een specifiek thema en bijbehorende organisaties.
Blok 1a - Humanities at Work (5 ECTS)

In het vak 'Humanities at work''staan enerzijds kennis over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vraagstukken die spelen in de verschillende arbeidsmarktsectoren centraal, anderzijds leert de student zichzelf kennen.

Deze module bereidt je voor op de arbeidsmarkt. In het deel 'Voorbereiding'' staan enerzijds kennis over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vraagstukken die spelen in de verschillende arbeidsmarktsectoren centraal, anderzijds leert de student zichzelf kennen (wat wil ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig). Bij het deel 'Vaardigheden’ maak je kennis met de belangrijkste algemene vaardigheden die nodig zijn in organisaties en die je nodig hebt om jezelf staande te houden op de arbeidsvloer. Je kunt hierbij denken aan projectmatig werken, onderhandelen, leiderschap, teamwerk, (interculturele) communicatie, ondernemend denken en digitale vaardigheden.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.

Blok 1b - Thema's (10 ECTS)

In de thematische werkgroep wordt deze kennis verbonden aan de specifieke arbeidsmarktsector en oefen je met vaardigheden behorende bij die sector (bijvoorbeeld een subsidieaanvraag doen, een projectplan schrijven, een onderhandelingsspel voorbereiden). De laatste module 'Humanities at work' volg je enkel in de eigen werkgroep. Werkbezoeken en excursies versterken je inhoudelijke en organisatorische kennis. Vervolgens werk je aan een grote afsluitende opdracht die je uitvoert in teamverband en presenteert aan experts uit de sector. Bij alle vakken krijg je een specifieke (team)opdracht mee.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.

Blok 2 - A project in Humanities (15 ECTS)

Tijdens het tweede blok van de Career Minor kun je kiezen voor het uitvoeren van een opdracht voor een organisatie in een projectgroep of voor een individuele opdracht bij een organisatie. Deze opdracht vindt plaats tussen 12 november 2018 en 26 januari 2019. De toetsing van blok 1 zal op 29 oktober zijn afgerond. Heb je in je eigen toetsplanning ruimte, dan behoort starten vanaf 29 oktober 2018 (in overleg met de docent van je thema in blok 1) tot de mogelijkheden.

Kiezen voor een project in teamverband

Kunnen samenwerken in interdisciplinaire teams is een gewaardeerde vaardigheid op de arbeidsmarkt. Wanneer je kiest voor een project, kun je deze vaardigheid ontwikkelen en ontdekken wat jouw kennis in de praktijk waard is.

Werken voor een opdrachtgever in een team

Bij een project werk je in een team van Letterenstudenten van verschillende opleidingen aan een opdracht van een organisatie. Het doel is om een goed onderbouwd advies of product te ontwikkelen, dat past in de praktijk van de opdrachtgever. De projecten sluiten waar mogelijk aan op de thema’s in blok 1 van de Career Minor. Afhankelijk van het thema, de opdracht en de samenstelling van je groep krijg je te maken met verschillende taken, zoals onderzoeken, presenteren, teksten schrijven voor verschillende doelgroepen en doelen, organiseren van bijeenkomsten, onderhandelen, adviseren, plannen, budgetteren en evalueren. Je wordt nadrukkelijk uitgedaagd om de kennis en vaardigheden opgedaan in je opleiding praktisch in te zetten en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Deze projecten hoef je niet zelf te verwerven, maar ‘staan gereed’ bij de start van de Career Minor. Praktische informatie over werken voor een opdrachtgever vind je hier.

Kiezen voor een individuele opdracht

Werkervaring is tegenwoordig een belangrijke vereiste op de arbeidsmarkt. Wanneer je kiest voor een individuele opdracht leer je een organisatie en de heersende cultuur goed kennen en ontdek je hoe jouw vaardigheden van pas komen. Ook verkrijg je inzicht of de organisatie wel bij jou past. De individuele opdracht die je zelf verwerft kan de vorm hebben van een kortdurende stage of een eigen plan voor een start-up.

Misschien overweeg je een master te doen, maar weet je nog niet goed welke. Of wellicht denk je erover eerst een jaar of langer te gaan werken, maar vind je het moeilijk te bedenken welke soort beroepen geschikt zijn en, vervolgens, hoe daar een entree te vinden. Of je hebt een heel gericht doel en je wilt je loopbaan direct na je bachelor op een bepaalde plek starten. De individuele opdracht kan je een kijkje in de keuken geven bij de organisatie die jij kiest of je verkent je ondernemerschap. De opdracht moet passen bij je opleidingsprofiel en belangstellingsveld.

Praktische informatie over de individuele opdracht vind je hier.

Voor vragen over de Career Minor word je verwezen naar je studieadviseur.

Career Minor
Career Minor
Laatst gewijzigd:20 juni 2018 08:57
printOok beschikbaar in het: English