Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Career Minor

Voor wie?

De Career Minor staat ook open voor studenten van andere faculteiten.

Doel

De Career Minor (30 ECTS) is een minor die je voorbereidt op de arbeidsmarkt en als einddoel heeft je ‘employability’ (inzetbaarheid) te versterken. Dit betekent concreet het versterken van a) kennis van de sector en b) de vaardigheden en houding die nodig zijn om goed te functioneren. De Minor start met een competentie- en persoonlijkheidstest en een individueel gesprek met een 'trainer' om je zelfinzicht te versterken en je leerdoelen vast te stellen. Algemene kennis en vaardigheden worden verkregen door plenaire sessies met lezingen, workshops en een trainingen. Daarnaast kies je voor een specifiek en belangrijk maatschappelijk thema zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid of bestuur, dat aansluit bij je belangstelling, studieachtergrond of toekomstwensen.

Je leert je kennis in de praktijk toe te passen, je talent uit te bouwen en relevante kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het is een intensief fulltime programma waarin je experts uit het veld ontmoet, praktijkgerichte opdrachten doet, op excursies gaat, maar ook leert solliciteren, netwerken, onderhandelen, projectplannen maken, ondernemend denken, beleidsadviezen schrijven, in teamverband werken en nog veel meer. Je sluit de minor af met een stage, een concrete opdracht vanuit overheid, bedrijfsleven of ngo's die je in een interdisciplinair team vervult of je werkt aan je eigen 'start-up', begeleidt door bedrijfscoaches.

Leeruitkomsten
  • Je leert de arbeidsmarkt en de organisaties daarbinnen kennen
  • Je leert je kennis toepassen op concrete vraagstukken uit de praktijk
  • Je leert jezelf en je expertise presenteren in deze praktijkomgeving
  • Je verkrijgt inzicht in je eigen persoon en wat nodig is om een stage, opdracht of functie te verwerven
  • Je leert te werken in een multidisciplinair team
  • Je leert gebruik te maken van je eigen creativiteit en kennis om te komen tot concrete oplossingen en adviezen voor actuele problemen of vraagstukken
  • Je hebt meer inzicht gekregen in een specifieke arbeidsmarktsector en bijbehorend thema

De career minor bestaat uit twee blokken:

Blok 1 - Oriëntatie

Tijdens het eerste blok volg je twee modules van respectievelijk 5 en 10 ECTS waarin je

  1. kennis en vaardigheden opdoet;
  2. opdrachten uitvoert;
  3. je inhoudelijk steeds verder verdiept in een specifiek thema en bijbehorende organisaties.
Blok 1a - Humanities at Work (5 ECTS)

Deze module bereidt je voor op de arbeidsmarkt. In het deel 'Voorbereiding' staan enerzijds kennis over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vraagstukken die spelen in de verschillende arbeidsmarktsectoren centraal, anderzijds leert de student zichzelf kennen (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik daarvoor nodig). Bij het deel 'Vaardigheden’ maak je kennis met de belangrijkste algemene vaardigheden die je nodig hebt om een baan te verwerven ('job hunting skills'), die nodig zijn in organisaties en die je nodig hebt om jezelf staande te houden op de snel veranderende werkvloer van de 21e eeuw. Je kunt hierbij denken aan projectmatig werken, onderhandelen, leiderschap, teamwerk, communicatie, interculturele competenties, ondernemend denken en digitale vaardigheden.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.

Blok 1b - Thema's (10 ECTS)

In deze module kies je een specifiek thema. In de thematische werkgroep wordt de kennis uit blok 1a verbonden aan een specifieke arbeidsmarktsector (bijvoorbeeld lokaal of internationaal bestuur, het veiligheidsdomein of de culturele sector) en oefen je met vaardigheden behorende bij die sector (bijvoorbeeld een subsidieaanvraag doen, een projectplan of beleidsadvies schrijven, een onderhandeling voorbereiden en uitvoeren). In tegenstelling tot de eerste plenaire module, volg je deze thematische module in de eigen werkgroep. Werkbezoeken en excursies versterken je inhoudelijke en organisatorische kennis.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.

Blok 2 - A Practical Assignment (15 ECTS)

Tijdens het tweede blok van de Career Minor kun je kiezen voor het uitvoeren van een concrete opdracht voor een organisatie in een projectgroep of voor een individuele opdracht. Bij die laatste mogelijkheid kan je kiezen voor een stage of het 'ontwikkelen en uit voeren van een plan voor een eigen bedrijf/start-up. Deze opdracht vindt plaats tussen 11 november 2019 en 31 januari 2020. De toetsing van blok 1 zal op 25 oktober zijn afgerond. Heb je in je eigen toetsplanning ruimte, dan behoort starten vanaf 28 oktober 2019 (in overleg met de docent van je thema in blok 1) tot de mogelijkheden.

Kiezen voor een project in teamverband

Kunnen samenwerken in interdisciplinaire teams aan kortlopende of langlopende projecten is een gewaardeerde en zeer essentiële vaardigheid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Wanneer je kiest voor een project, kun je deze vaardigheid ontwikkelen en ontdekken wat jouw kennis in de praktijk waard is.

Werken voor een opdrachtgever in een team

Bij een project werk je in een team van Letterenstudenten van verschillende opleidingen aan een opdracht van een organisatie. Het doel is om een goed onderbouwd advies of product te ontwikkelen, dat past in de praktijk van de opdrachtgever. De projecten sluiten waar mogelijk aan op de thema’s in blok 1 van de Career Minor. Afhankelijk van het thema, de opdracht en de samenstelling van je groep krijg je te maken met verschillende taken, zoals onderzoeken, presenteren, teksten schrijven voor verschillende doelgroepen en doelen, organiseren van bijeenkomsten, onderhandelen, adviseren, plannen, budgetteren en evalueren. Je wordt nadrukkelijk uitgedaagd om de kennis en vaardigheden opgedaan in je opleiding praktisch in te zetten en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Deze projecten hoef je niet zelf te verwerven, maar ‘staan gereed’ bij de start van de Career Minor. Praktische informatie over werken voor een opdrachtgever vind je hier.

Kiezen voor een individuele opdracht

Werkervaring is tegenwoordig een belangrijke vereiste op de arbeidsmarkt. Wanneer je kiest voor een individuele opdracht leer je een organisatie en de heersende cultuur goed kennen en ontdek je hoe jouw vaardigheden van pas komen. Ook verkrijg je inzicht of de organisatie wel bij jou past. De individuele opdracht die je zelf verwerft kan de vorm hebben van een kortdurende stage of het uitvoeren van een eigen plan voor een start-up. Bij de laatste optie, die wordt aangeboden door het Centre for Entrepreneurship, geldt dat je plan wel moet zijn goedgekeurd door experts van dit centrum voordat je verder kunt deelnemen in een 'lab' waar de 'start-up'-initiatieven worden begeleid. De individuele opdracht moet passen bij je opleidingsprofiel en belangstellingsveld.

Praktische informatie over de individuele opdracht vind je hier.

Samenvattend over de Careerminor en de Practical Assignment

Misschien overweeg je een master te doen, maar weet je nog niet goed welke. Of wellicht denk je erover eerst een jaar of langer te gaan werken, maar vind je het moeilijk te bedenken welke soort beroepen geschikt zijn en, vervolgens, hoe daar een entree te vinden. Of je hebt een heel gericht doel en je wilt je loopbaan direct na je bachelor op een bepaalde plek starten. Zowel de teamopdracht als de individuele opdracht geven je een kijkje in de keuken bij een organisatie en met de start-up optie verken je het ondernemerschap.

Aanmelding

Je kunt je in het voorjaar van 2019 aanmelden voor de Career Minor. Bij deze aanmelding geef je aan voor welk thema je kiest en naar welk soort opdracht je voorkeur uit gaat. Bij de minorvoorlichting in april 2019 zul je hier meer informatie over ontvangen.

Voor vragen over de Career Minor word je verwezen naar je studieadviseur.

Laatst gewijzigd:22 januari 2019 12:44
printView this page in: English