Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelor

De invulling van je bachelor: stap voor stap keuzes maken

Tijdens je eerste studiejaar komt er veel nieuwe informatie op je af. Naast de vakken die je volgt, word je aandacht ook gevraagd voor het maken van keuzes.

1.       Minor

Wat houdt het in?

Elke bachelorstudent kiest een minor. Een minor is een samenhangend vakkenpakket van 30 ects buiten je eigen opleiding, waarmee je je studie een eigen profiel geeft. Je kiest vakken die aansluiten bij jouw wensen en interesses. Elke studie heeft een vastgestelde lijst van minoren waaruit je kunt kiezen.

Waar moet ik rekening mee houden?

Bij het kiezen van je minor moet je weten dat sommige minoren een toegangsvoorwaarde vormen voor een bepaalde master. Soms is het de minor geen voorwaarde tot een master, maar wel zeer gewenst en nuttig. Wil je later tijdens je studie naar het buitenland? Kies dan bijvoorbeeld een minor in een taal. Studeren in Spanje kan vaak alleen als je de taal spreekt. Hou dit dus in je achterhoofd bij het maken van je keuze.

Hoe moet ik me inschrijven voor een minor?

Inschrijven voor minorvakken doe je net als voor andere vakken via ProgressWWW in de aangewezen periodes voor college-inschrijving. Je vindt deze in de jaarplanning.

Meer informatie

Bekijk hier meer informatie over minoren.

2.       Keuzeruimte

Wat houdt het in?

Naast je minor geef je verder bij sommige opleidingen inhoud aan je bacheloropleiding via het invullen van de keuzeruimte, meestal in het tweede en/of derde jaar (30 ECTS). Deze ruimte kun je vrij invullen met keuzevakken, maar ook bijvoorbeeld met een extra minor, een stage of een verblijf in het buitenland.

Waar moet ik rekening mee houden?

Je bent behoorlijk vrij in je keuze, maar de examencommissie van je studie moet je keuze wel goedkeuren. Net als bij de minor geldt ook hier dat je keuze invloed kan hebben op de mogelijkheden tot het volgen van een masterprogramma.

Wanneer moet ik bepalen hoe ik mijn keuzeruimte invul?

Kies je ervoor om extra vakken te volgen aan je eigen faculteit of aan de RUG, dan kun je je daarvoor inschrijven in de aangewezen periodes voor college-inschrijving. Wil je graag een bachelorstage doen of ga je voor een verblijf in het buitenland, dan is het aan te raden om dit al tijdig voor te bereiden. Tijdig betekent in het geval van een buitenlandse stage bijvoorbeeld al 9-12 maanden van tevoren.

3.       Bachelorstage

Wat houdt het in?

Je kunt een deel van je bachelor invullen met een bachelorstage. Tijdens een stage kun je de kennis en ervaring die je tijdens je studie hebt opgedaan toepassen in de praktijk. Het voordeel hiervan is dat je een beter beeld van je toekomstperspectieven kunt krijgen, en alvast een netwerk kunt opbouwen.

Waar moet ik rekening mee houden?

De bachelorstage is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.

Wanneer kan ik een bachelorstage volgen?

Je kunt de bachelorstage opnemen in je keuzeruimte voor 10 ECTS.

Meer informatie

Meer informatie over bachelorstages is te verkrijgen bij het Mobility Office.

4.       Kies voor buitenlandverblijf!

Wat houdt het in?

Een poosje in het buitenland studeren is leuk en leerzaam tegelijk. Over het algemeen is het binnen alle Letteren bachelorstudies goed mogelijk om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit te volgen. Bij sommige taal- en cultuurstudies is het zelfs verplicht, omdat je een taal nergens zo goed leert als in het land zelf. Alle opleidingen hebben contacten met universiteiten binnen en buiten Europa en er zijn verschillende financiële regelingen waar je een beroep op kunt doen.

Waar moet ik rekening mee houden?

Het is belangrijk om een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit goed voor te bereiden. Zorg er ook voor dat je geen of zo weinig mogelijk studievertraging oploopt. Let hier dus op bij het maken van je studieplanning.

Wanneer kan ik studeren in het buitenland?

Over het algemeen is het eerste semester van het 3e jaar het meest geschikt voor een verblijf in het buitenland. Uiteraard is dit afhankelijk van je studieprogramma.

Meer informatie

Bij het Mobility Office kun je meer informatie vinden over studeren in het buitenland.

5.       Honours College

Wat houdt het in?

Enthousiaste en goed presterende studenten krijgen de kans om een extra programma van 45 ECTS te volgen binnen de bachelor. Ben je op zoek naar uitdaging en wil je meer dan alleen een bachelordiploma? Dan is het Honours College misschien wel iets voor jou.

Waar moet ik rekening mee houden?

Het Honours College Bachelor traject heeft ieder jaar 46 plaatsen beschikbaar voor studenten van de Faculteit der Letteren. Voordat je je opgeeft voor de selectieprocedure is het goed om jezelf af te vragen of je in staat bent om een realistische studieplanning te maken en of je bereid bent om je eigen grenzen te verkennen en verleggen.

Wanneer start het Honours College?

Het programma start na het eerste semester van het eerste jaar en bestaat uit verdiepende én verbredende onderdelen.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Kijk dan op de website van het Honours College.

Tot slot…


Tot slot willen we je nog meegeven dat het van belang is om (vroegtijdig) goed na te denken over de keuzes die je maakt tijdens je studie. Ze hebben bijna altijd gevolgen voor het verdere verloop van je studie en carrière. Je kunt door verkeerde vakkeuzes bijvoorbeeld beperkt worden bij de keuze van je master, of tijdens je loopbaancarrière bepaalde kennis missen die je tijdens je studie op had kunnen doen. Denk daarbij ook aan maatregelen als het Bindend Studieadvies en de Harde Knip.

Heb je meer hulp nodig bij het maken van je keuzes? Daarvoor kun je altijd terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of bij de mentor die je aangewezen krijgt in het eerste jaar. Zij zijn er voor om je te helpen bij de planning en het bewaken van de voortgang van je studie.


Laatst gewijzigd:01 oktober 2018 14:17
printView this page in: English