Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of Arts

Promotie F. de Jong: English as medium of instruction in Higher Education in a cross-national context.

Wanneer:do 22-11-2018
Waar:Academiegebouw RUG
De heer De Jong hoopt op 22 november 2018 te promoveren op het proefschrift English as medium of instruction in Higher Education in a cross-national context. Als promotores treden op prof.dr. C.L.J. de Bot en dr. A.J.M. Riemersma (NHL Stenden Hogeschool). De promotie begint om 16.15 uur.