Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Congres GHD Ubbo Emmius: Tussen Staat en 'Stam'

Wanneer:vr 14-10-2016
Waar:Martinikerkhof 3,9712 JG Groningen


Op 14 oktober 2016 organiseert studievereniging GHD Ubbo Emmius haar jaarlijkse historische congres. Dit jaar gaat het congres over de spanning tussen natiestaten en groepsidentiteit.

Tussen Staat en 'Stam'

Op het congres willen we een achtergrond bieden voor het verschil in identiteitsdenken tussen stammen of cultuurgebieden aan de ene kant en natiestaten aan de andere kant. Deze twee concepten hebben hun eigen geschiedenis en problemen. Het congres schijnt licht op het verschil tussen deze twee identiteitsvormen. Het congres staat eveneens stil bij de diverse staatsvormen in de wereld en de verschillende identiteiten die hiermee gepaard kunnen gaan.

De eerste plenaire lezing gaat in op Afrika als 'stammen' samenleving ofwel als cultuurgebied. Hierbij zal specifiek worden ingegaan op Ghana als cultuurgebied. De lezing zal gegeven worden door Dr. M.R Doortmont. Hij is onderzoeker aan het African Studies Centre Leiden. De tweede plenaire lezing zal gaan over de Nederlandse staats- en natievorming. Specifiek zal de lezing zich focussen op de de historische totstandkoming van de Nederlandse identiteit en staat, maar ook de Nederlandse identiteit in onze huidige samenleving. Eveneens wordt er stil gestaan bij de historiografie van dit onderwerp. Hoe leeft nationalisme nu? Orangisme hoort daar uiteraard bij, maar ook burgerschap in agressieve vorm. Bijvoorbeeld populisme en het vluchtelingendebat, waar nationalisme een belangrijke factor in is. Verder is er ook aandacht voor de positie van Nederland in de Europese Unie. Dit is natuurlijk ook een actuele discussie, omdat volgens sommigen Nederland haar ‘identiteit verliest aan Europa’. De lezing wordt gegeven door Prof. dr. H. te Velde. Hij is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de universiteit van Leiden.

De eerste workshop over Syrië, zal overigens niet gaan over de vluchtelingen crisis, maar over de historische achtergrond van het conflict. Dit heeft te maken religieuze en etnische identiteiten. Velen hebben echter geen idee wat precies de historische achtergrond is van dit conflict. Waardoor deze workshop erg verhelderend kan zijn. De workshop zal gegeven worden door Prof. Dr. W.J. Van Bekkum. Hij is hoogleraar Semitische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De tweede workshop zal gaan over België met zijn diverse identiteiten, waardoor conflicten kunnen ontstaan. De taalstrijd zal hier als specifiek voorbeeld dienen. Deze workshop zal gegeven worden door Prof. Dr. H. Vuye en Veerle Wouters. Beide zijn kamerleden in België. Verder is Vuye buitengewoon hoogleraar staatsrecht en rechten van de mens aan de universiteit van Namen. De derde workshop zal nationalisme behandelen. Deze zal gegeven worden door Daphne Dupont-Nivet. Zij is freelance journalist bij onder andere de correspondent. Verdere informatie over de workshops en plenaire lezingen kan gevonden op de website.

Praktische informatie

Het congres vindt op vrijdag 14 oktober 2016 in de Martinikerk te Groningen plaats. Het congres zal bestaan uit twee plenaire lezingen en twee workshoprondes. Het congres wordt afgesloten met stellingen om de mening van het publiek te polsen. De toegangsprijs is 10 euro voor leden en 12,50 euro voor niet-leden. Inschrijven voor het congres kan via onze website http://www.historischcongresubbo.nl/. Het programma zal er ongeveer als volgt uitzien:

Programma

9.30 inloop

10.00 uur Eerste plenaire lezing
11.00 uur Korte pauze
11.15 uur Eerste workshopronde
12.15 uur Lunchpauze
13.30 uur Tweede workshopronde
14.30 uur Korte pauze
14.45 uur Tweede plenaire lezing
16.00 uur Stellingen en afsluitende conclusie
17.00 uur Borrel

Meer informatie

Voor vragen kunt u mailen naar: congrescommissie@ubbo-emmius.nl en voor verdere informatie en inschrijving kunt u kijken op de website http://www.historischcongresubbo.nl/.