Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Arts

Lezing 'Het gebruik van historische gegevens voor de studie van Siberische volkeren en hun talen'

Wanneer:do 16-06-2016 om 20:00
Waar:Collegezaal 4e verdieping, Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, 9712 CP, Groningen

Op donderdag 16 juni 2016 organiseert het Centre for Russian Studies de lezing 'Het gebruik van historische gegevens voor de studie van Siberische volkeren en hun talen'.

In 2010 is de Russische vertaling verschenen van het boek “Noord- en Oost Tartarije”, dat in de 17deeeuw werd samengesteld door de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen. Het bevat gegevens over meer dan 20 talen en culturen van de volkeren in Noordoost- Azië, waarnaar een collectief van auteurs op het ogenblik een verdere studie maakt. De daarbij verkregen publicaties en een te verschijnen boek leveren interessant materiaal over deze volkeren en hun talen. Ook de reconstructie van historische geluidsopnames en de resultaten van nieuw veldwerk kunnen worden gebruikt voor het bekend maken van informatie over deze vaak bedreigde talen en culturen en mogelijk bijdragen tot het behoud daarvan. De status van bedreigde talen in Siberië wordt weergegeven in UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger, die wordt geredigeerd en bijgehouden door een speciale projectgroep. Bij de lezing zal worden gerapporteerd over deze projecten, die onder meer plaatsvinden in het kader van de Cultuurstichting Siberië.

De voordracht wordt gehouden door Tjeerd de Graaf, die na zijn pensionering aan de RUG zijn werk kan voortzetten als medewerker aan het Centre for Russian Studies en een aantal andere organisaties, zoals de Cultuurstichting Siberië (www.kulturstiftung-sibirien.de), het Mercator Centrum van de Fryske Akademy (www.mercator-research.eu), de Foundation for Endangered Languages (www.ogmios.org) en de UNESCO projectgroep (www.unesco.org/languages-atlas/).

Meer informatie: Centre for Russian Studies