Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Spraakmakende Boekenlezing: Wachtwoorden- Anneke Brassinga door prof. Gillis Dorleijn

Wanneer:do 21-04-2016 19:45 - 21:30
Waar:Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Wachtwoorden (Bezige Bij, 2015)
Wachtwoorden (Bezige Bij, 2015)


Wachtwoorden, zo luidt de titel van het boek uit 2005 waarin de zeven tot dan toe gepubliceerde dichtbundels van Anneke Brassinga zijn verzameld. In 2015 verscheen hiervan een uitgebreide herdruk (nu met de drie recentste bundels toegevoegd), ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.

‘Wachtwoorden’ is eveneens de titel van een gedicht dat als volgt begint:

Ik had me zo geoefend in het wachten
dat ik schrok toen er iemand kwam;

Gedichten zijn wachtwoorden: zij gaan over wat mensen doen, voelen, denken, ervaren, willen wegdrukken en steeds weer tevoorschijn halen: wachten (op de liefde en de geliefde, op het verdwijnen van het hartverscheurende verdriet verlaten te zijn, op wat het leven zin geeft en het zo pijnlijk maakt, op de dood). Maar gedichten zijn ook passwords: geheime of geheimzinnige herkenningstekens waarmee je toegang krijgt tot iets van een andere orde: de poëtische orde die uiteindelijke een ‘ademende ordeverstoring’ blijkt te zijn die ons met de neus drukt op de schitterende ramp die leven heet. De slotregels van ‘Wachtwoorden’ luiden dan ook:

Wij zijn nu zo geoefend in het wachten
dat, als een kind, het bij ons hoort.

In deze lezing wordt een traject door de poëzie van Anneke Brassinga uitgestippeld met vele zijpaden: taal, vertalen, taalspel, humor, dichten met andermans woorden om er iets eigens van te maken (‘Plagieer ik al?’ vraagt de dichter zich ergens af), muziek en natuurlijk uiteindelijk datgene wat door merg en been gaat en tegelijkertijd om te schateren is: het menselijk bestaan. En dan blijken alle zijpaden naar deze slagader te leiden en het gedicht spiegel te zijn (waarin wij onszelf zien) en tevens open raam (waardoor wij de ruimte krijgen).

Over Spraakmakende Boeken

Spraakmakende Boeken is een jaarlijkse reeks van zeven lezingen over literatuur voor een breed publiek. Op zeven vaste avonden wordt een literair werk besproken dat op het moment sterk in de belangstelling staat. Vooraanstaande specialisten die veelal verbonden zijn aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgen deze lezingen. De lezing van 21 April wordt verzorgd door prof. Gillis Dorleijn.

Bezoek onze site voor het volledige Spraakmakende Boeken programma van 2015-2016.