Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Kunstcongres 'Kunst en Tijd: de verbeelding van het juiste moment'

Wanneer:do 10-03-2016 om 12:30
Waar:Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33 te Groningen
Kunst en Tijd
Kunst en Tijd

NB For the (English) evening program, please see the IK website.

Ars longa, vita brevis, oftewel: de kunst is duurzamer dan het leven. Maar kunstenaars hebben juist ook altijd uitdrukking proberen te geven aan die vluchtigheid van de tijd in en door de kunst, van de vanitas-symbolen van de Barok, tot aan de verloren herinneringen van Proust. Kunst en tijd zijn nauw met elkaar verweven: ieder tijdperk kent zijn eigen kunst, en ieder kunstwerk zijn eigen tijd.

Op donderdag 10 maart organiseert studievereniging IK in samenwerking met onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen en het Groninger Museum een symposium rond het thema ‘Kunst en tijd’. Daarin staat de vraag centraal hoe de kunsten kunnen bijdragen aan een nieuwe/alternatieve beleving van de tijd, en hoe de kunsten uitdrukking kunnen geven aan een bepaalde tijdservaring. Die vraag wordt vanuit verschillende invalshoeken en kunstdisciplines benaderd, door historici, kunstwetenschappers en filosofen.

Programma

12:30 Deuren open
13:00 Welkom door dagvoorzitter
13:10 Krina Huisman (RUG), Het verleden jaar dat geen verleden tijd wil worden. Over Connie Palmens Logboek van een onbarmhartig jaar
13:40 Leo Deflgaauw (RUG en Minerva), Het huis van de tijd
14:10 Huub van 't Hek, De taal van de kunst als tijstip van omslag en verandering
14:40 Pauze
15:10 Kort introductie Joke Hermsen door dagvoorzitter
15:15 Joke Hermsen, De utopie van de verbeelding
16:00 Coreferaat Thijs Lijster (RUG)
16:15 Vragen en discussie
16:45 Conclusie

Praktische informatie

Datum en locatie: Het symposium vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33 te Groningen
Kosten en aanmelden: U kunt u via dit formulier aanmelden tegen gereduceerd tarief (tot 19 februari). Prijzen zijn €5 voor Ik-leden, €6,50 voor studenten en €18 voor niet-studenten. Er is ook de mogelijkheid om combi-tickets te bestellen via dit formulier, waarmee u ook naar het avondprogramma kunt. De prijzen voor combitickets zijn resp. €6,50, €8 en €25. Meer informatie over het avondprogramma vindt u hier. Let op: het avondprogramma is Engelstalig! Indien u alleen naar het avondprogramma wilt, vul dan dit formulier in.
Contact: Voor vragen over het symposium kunt u een e-mail sturen aan de Congrescommissie van studievereniging IK