Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Spraakmakende boeken: De gele vogels

Wanneer:do 22-01-2015 19:45 - 21:30
Waar:Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen

In de Amerikaanse literatuur is de oorlogsroman een alom zeer gewaardeerd genre. Grote schrijvers als Ernest Hemingway, Norman Mailer, Kurt Vonnegut, en Tim O’Brien vestigden hun naam ermee en elke oorlog heeft zijn eigen literaire klassieken. Alle tekenen zijn ernaar dat De gele vogels van Kevin Powers beschouwd kan worden als dé roman over de oorlog in Irak van 2003-2011.

De gele vogels is een relatief dunne, maar ook complexe roman over de ervaringen van hoofdpersonage John Bartle en zijn kameraad Daniel Murphy vóór, tijdens, en na de Irak-oorlog. Vlak voor vertrek had Bartle in een onbezonnen moment de moeder van Murphy beloofd dat hij zijn vriend weer veilig terug zou brengen. Al gauw wordt duidelijk dat Bartle deze belofte niet heeft kunnen nakomen en dat Murphy de oorlog niet heeft overleefd. De omstandigheden van zijn dood zijn echter schimmig en het lijkt er sterk op dat Bartle schuldig is aan méér dan het niet nakomen van een onmogelijke belofte. Door middel van een non-chronologische verhaalstructuur wordt niet alleen de toedracht van Murphys dood langzaam opgehelderd, maar tegelijkertijd maakt de roman de lezer ook deelgenoot van Bartles pogingen zijn schokkende ervaringen te ordenen en betekenis te geven. Geholpen door een zeer verfijnde en soms zelfs lyrische literaire stijl, geeft De gele vogels zo een onthutsend beeld van de oorlog in Irak en van de psychische en morele worstelingen van zijn veteranen.

Meer informatie