Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Arts

200 Jaar Groningse neerlandistiek

Wanneer:vr 20-11-2015 om 11:00
Waar:Diverse locaties

Op vrijdag 20 november vieren de Groningse neerlandici het 200-jarig bestaan van hun opleiding met een dagprogramma in de Senaatskamer van het Academiegebouw en een feest in Huis De Beurs.

Rode draad in het dagprogramma is de inwijdingsredevoering waarmee Barthold Henrik Lulofs op 15 november 1815 als eerste hoogleraar de leerstoel Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid aanvaardde.

Meer informatie en aanmelden