Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumVertalen en corrigeren

PE-cursussen voor vertalers

PE-Cursussen voor beëdigde tolken en vertalers

Om hun beëdiging te kunnen behouden, moeten beëdigde vertalers en tolken kunnen aantonen dat ze zichzelf voldoende scholen. Dit kunnen ze doen door via scholingsactiviteiten zogenoemde PE (Permanente Educatie) punten te vergaren.

Regeling Permanente Educatie

De beëdigde tolk of vertaler moet bij elk verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) schriftelijk aantonen dat hij gedurende de 5 jaar voorafgaand aan het verzoek de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden. Hiertoe moet hij minstens 80 PE-punten hebben vergaard met relevante scholingsactiviteiten. 1 PE-punt staat hierbij voor 1 aantoonbaar gevolg uur scholing. Voor tolken en vertalers op de uitwijklijst Wbtv geldt een afwijkende regel: zij moeten in de 3 voorafgaande jaren 45 PE-punten hebben gehaald.

Voor meer informatie over de Permanente Educatie zie: www.bureaubtv.nl

PE-cursussen bij het Talencentrum RUG

Het Talencentrum RUG heeft momenteel 3 cursussen in het aanbod waaraan PE-punten zijn toegekend:

Opfriscursus Stijl (Nederlands) (Wbtv-code: 5821582): korte workshop van 1 dagdeel waarvoor u 2 punten krijgt.
Opfriscursus Spelling (Nederlands) (Wbtv-code: 582-1581): korte workshop van 1 dagdeel waarvoor u 2 punten krijgt.

In de toekomst hopen wij meer cursussen te kunnen aanbieden waaraan PE-punten zijn toegekend. Heeft u behoefte aan een bepaalde
cursus laat het ons dan weten.

Voor meer informatie over onze PE-cursussen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Talencentrum.

Andere cursussen bij het Talencentrum RUG

Ook wanneer u deelneemt aan een van onze groepscursussen of aan een cursus op maat kunt u PE-punten aanvragen bij het Bureau btv.
Wij kunnen echter niet garanderen dat die ook worden toegekend.

Laatst gewijzigd:21 december 2018 10:08
printView this page in: English