Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumToetsingTalencentrumtoets Engels

Talencentrumtoets Engels - Voorbereiding


Spreekvaardigheid

Bij dit toetsonderdeel wordt u beoordeeld op uw academische woordenschat, de vloeiendheid en accuratesse van uw Engels en de manier waarop u met uw gesprekspartner communiceert.

 • Probeer in de weken voor de toets dagelijks Engels met iemand te spreken. Begin op de dag van de toets minstens een half uur van te voren Engels te praten zodat u ‘opgewarmd’ aan de toets kunt beginnen
 • Kijk naar het Engelse nieuws en herhaal, of boots na, wat de nieuwslezer zegt. Zo oefent u uw Engelse intonatie en uitspraak
 • Bestudeer Engelse formuleringen die in een discussie worden gebruikt. Zie bijvoorbeeld deze site over business English en de 'Functional Phrases' hieronder

Schrijfvaardigheid

Bij dit toetsonderdeel schrijft u een academisch essay van 500 woorden over een van de 5 onderwerpen die tijdens de toets worden uitgereikt. De onderwerpen kunnen variëren van algemeen tot onderwerpen die gerelateerd zijn aan uw vakgebied (indien van toepassing). Het essay dient zo academisch en formeel mogelijk geschreven te worden.

U dient te letten op:

 1. Woordkeuze
 2. Academische toon en stijl
 3. Verbanden tussen uw ideeën leggen
 4. Structuur (inleiding, hoofdtekst en conclusie)

Luistervaardigheid

Bij dit toetsonderdeel luistert u naar 2 korte fragmenten. Over elk fragment beantwoordt u 10 multiple choice vragen. U hoort elk fragment 2 keer, maar u kunt de fragmenten niet pauzeren.

Leesvaardigheid

Bij dit toetsonderdeel leest u 2 teksten, waarover u een aantal vragen beantwoordt. De vragen variëren van het zoeken naar specifieke details in de tekst tot het begrijpen van de hoofdgedachte van de tekst. Ook dient u zinnen die uit de tekst zijn gehaald weer op hun plek te zetten, zodat de tekst een geheel vormt.

 • Oefen door Engelse artikelen of kranten zoals The Guardian te lezen en de woorden op te zoeken die u niet kent.

Dialang

Met het online diagnostisch taaltoetssysteem Dialang kunt u onderzoeken hoe goed u bent in lezen, luisteren, schrijven, woordenschat of grammatica, en hoe u zich kunt verbeteren. Het stelt u tevens in staat om uw taalvaardigheid te toetsen en in kaart te brengen. Dialang mag echter niet gebruikt worden voor certificering.


Functional Phrases

Hieronder vindt u formuleringen die u in Engelse discussies kunt gebruiken:

Als u om een mening wilt vragen

 • What do you think?
 • How do you feel about this? What’s your view/opinion?

Als u uw mening wilt geven

 • I believe…
 • It seems to me…
 • In my opinion…

Als u iemand wilt overtuigen

 • You have to agree that…
 • Let’s not forget that…
 • I’m sure you’d agree that…

Als u tegenargumenten wilt inbrengen

 • Nevertheless, …
 • Maybe, but don’t you think…?
 • That’s true, but on the other hand…

Als u toegeeft

 • Yes, I’ll go along with that
 • I’ll agree with you there
 • You’ve got a point there

Als u het eens bent

 • Just what I was thinking
 • I see what you mean
 • You may have a point there
 • That’s a good point
 • That seems a good idea to me
 • I agree (with you)
 • That’s right
 • Absolutely

Als u het gedeeltelijk eens bent

 • I can see what you mean, but…
 • I agree with you to some extent

Als u het oneens bent

 • I don’t think so because…
 • I don’t think that’s a good idea
 • I’m not sure I agree with you there

Als u het gedeeltelijk oneens bent

 • Yes, but on the other hand, we must consider…
 • I’m not entirely convinced about…
 • That may be true, but…

Als u uw punt wilt maken

 • I must stress that…
 • The point is…
 • The thing is…
 • It’s my view that…
 • It (also) seems to me that…

Als u wilt weten of er consensus is

 • Do you see what I mean?
 • Don’t you agree, Jim?
 • Don’t you think so, Mrs MacKenzie?
 • Does anyone object?
 • Do we all agree on that?

Als u wilt aangeven dat u het niet begrijpt

 • Sorry, could you say that again please?
 • Sorry, I didn’t catch that
 • I’m afraid I don’t quite follow you
 • Sorry, but what exactly do you mean by…?

Als u iemand wilt onderbreken

 • Sorry to interrupt, but (I’d just like to say that…)
 • Perhaps I could just comment on that?
 • Could I just make a quick point, please

Als u de discussie gaande wilt houden

 • Perhaps we could move on now to the next point
 • Let’s move on to the next point
 • Are there any (other) comments before we move on

Als u iets wilt samenvatten

 • Let’s summarise what we’ve agreed on so far
 • So far, we’ve agreed/decided that…
 • That’s settled then, we’ll…
 • Then we’ve agreed that…

Als u de discussie wilt afronden

 • I’m afraid our time has run out
 • To summarise, we have agreed/decided that…
 • Well, it seems we have managed to come to some sort of agreement
Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:20
printView this page in: English