Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumToetsingTalencentrumtoets Engels

Talencentrumtoets Engels - Aanvragen feedback

U kunt bij de Talencentrumtoets Engels nu ook feedback over uw taalvaardigheidstoets Engels aanvragen; dit is uniek voor deze toetsen. Als u de extra feedback aanvraagt, ontvangt u naast de certificaten een verslag waarin uw resultaten worden samengevat en uw beoordeling wordt toegelicht met concrete voorbeelden.

Inhoud van het verslag

In het verslag wordt aangegeven of het CEFR-niveau dat u voor uw lees- en luistervaardigheden heeft behaald hoog of laag is - een hoge B2 ligt bijvoorbeeld dichter bij C1, terwijl een lage B2 dichter bij B1 ligt. Ook worden de CEFR-descriptoren voor lezen/luisteren voor het behaalde niveau bijgevoegd. Uw spreek- en schrijfvaardigheden worden nog uitgebreider toegelicht op basis van voorbeelden uit uw taalgebruik.

Dergelijke uitgebreide feedback is altijd nuttig: voor uzelf om te weten wat uw sterke en zwakke punten in het Engels zijn, maar ook voor de international officers, die zo een betere en gedetailleerde indruk van uw taalprofiel krijgen.

Tarieven

  • Alle vaardigheden plus feedback: € 199
  • Feedback achteraf aangevraagd: € 77,50

  • 1 vaardigheid plus feedback: € 105
  • Feedback achteraf aangevraagd: € 42,50
Laatst gewijzigd:13 februari 2019 15:08
printView this page in: English