Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre Opleiding tot docent NT2

Stage

Vanaf het tweede blok (half november 2019) loopt de deelnemer stage. De stage moet voldoen aan de onderstaande eisen. Uiterlijk 13 juli 2019 dient u een stage-adres te hebben.

Groep en cursisten

  • de groep waaraan de deelnemer lesgeeft bestaat uit minimaal 6 personen. Het moet gaan om volwassenenonderwijs.

Uren

  • de stage bestaat uit 200 stage-uren, waarvan de deelnemer 40 uur zelf lesgeeft
  • alle stageactiviteiten tellen mee om aan de 200 uur te komen, bijvoorbeeld: vergaderingen, lesvoorbereiding, nabespreking
  • de deelnemer verzorgt minimaal 2 bijeenkomsten (van 1,5 of 2 uur) geheel zelfstandig onder supervisie van de stagebegeleider
  • de deelnemer verzorgt delen van bijeenkomsten, in overleg met de stagebegeleider, om tot 40 uur te komen
  • de deelnemer houdt de ureninvestering bij, onderverdeeld naar activiteiten (overleg, lesvoorbereiding, nabespreking, …) en vaardigheden (waarmee de deelnemer kan laten zien dat alles aan bod is gekomen, van grammatica en spreken tot schrijven en liedjes)

Begeleiding en feedback

De deelnemer wordt begeleid door een docent NT2.
Deze stagebegeleider:

  • is zelf minimaal 2 jaar werkzaam als docent NT2
  • is aanspreekpunt
  • observeert de lessen van de deelnemers en geeft consequent (dus na elke les) gestructureerd en schriftelijk feedback volgens een vast stramien en met een beoordeling (voldoende / onvoldoende)
  • beoordeelt de deelnemer m.b.v. een beoordelingsformulier aan het eind van de stage.

Portfolio

U legt tijdens de stage een portfolio aan met uitgewerkte opdrachten.


Een stageplaats vinden

Het Talencentrum bemiddelt niet bij het zoeken naar een stageplaats.

Laatst gewijzigd:28 februari 2019 13:42