Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreOpleiding tot docent NT2

Opleiding tot docent NT2

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een opleiding Nederlands als tweede taal aan voor aankomend docenten NT2.

Ronde 2019-2020

 • Start aanmelding: de inschrijving is gesloten
 • Loting: 15 juli 2019
 • Duur van de opleiding: 1 jaar
 • Didactisch voortraject: 2, 9 en 16 oktober 2019
 • Bijeenkomsten na het didactisch voortraject: 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november, 4, 11, 18 december, 29 januari, 5, 12, 26 februari, 4, 11, 18, 25 maart, 1, 8, 15 april
 • Tijdens de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten: herfstvakantie 2019 (19 t/m 27 oktober) en voorjaarsvakantie 2020 (15 t/m 23 februari)
 • Aantal bijeenkomsten: 19 (woensdag 15.00-19.00 uur)
  Inclusief didactisch voortraject is het aantal bijeenkomsten 22
 • Studiebelastinguren: 622 uur: 76 contacturen (19 bijeenkomsten), 346 zelfstudie-uren en 200 stage-uren, waarvan u 40 uur zelf lesgeeft
  Inclusief didactisch voortraject is het aantal studiebelastinguren 646
 • Aantal deelnemers: maximaal 20
 • Locatie: Rijksuniversiteit Groningen


Doel

Het doel van de opleiding is om deelnemers uit te rusten met de kennis en ervaring die nodig zijn om zelfstandig als docent NT2 te werken.

Toelatingseisen

U kunt zich inschrijven voor de opleiding indien:

(1) u een taalopleiding (hbo/wo), een studie logopedie of PA(BO) hebt afgerond
Als u twijfelt of u voldoet aan toelatingseis (1) kunt u zich inschrijven en ontvangt u bericht of u wel / niet wordt toegelaten.


(2) u een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebt
Als u niet voldoet aan toelatingseis (2) (maar wel aan toelatingseis (1)) kunt u zich inschrijven maar u dient wel het didactiekonderdeel te volgen. Dit didactiekonderdeel bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdag: 2, 9 en 16 oktober van 15.00-19.00 uur. Realiseert u zich dat de opleiding niet tot een onderwijsbevoegdheid leidt en dat een onderwijsbevoegdheid een vereiste kan zijn voor een werkgever. Als u wel een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebt maar geen of nauwelijks leservaring, dient u ook het didactiekdeel te volgen.

(3) u een stageplaats hebt in de volwasseneneducatie waar u begeleid wordt door een ervaren docent NT2 (vanaf half november 2019 loopt u stage)
Uiterlijk 13 juli 2019 dient u te voldoen aan deze eis (3).

Op uw stage-adres wordt u begeleid door een ervaren docent NT2. Een functie als vrijwilliger of klassenassistent geldt niet als stageplaats. Ook als u al werkzaam bent als NT2-docent geldt dat dat u begeleid moet worden door een ervaren NT2-docent en dat de 40 uren die u lesgeeft voor de stage van feedback worden voorzien.
Als u dan niet aan deze inschrijvingseis voldoet, wordt uw inschrijving ongedaan gemaakt. Meer informatie over de stage-eisen .

(4) Nederlands uw moedertaal is / u het Nederlands op C1-niveau beheerst
Als Nederlands niet uw moedertaal is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Rooster

 • De opleiding bestaat uit 19 wekelijkse bijeenkomsten op woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.
  • Inclusief didactisch voortraject is het aantal bijeenkomsten 22. De eerste bijeenkomst van het didactiekdeel is op 2 oktober 2019 van 15.00 tot 19.00 uur.
  • Aansluitend begint de opleiding op 30 oktober 2019.
  • De laatste bijeenkomst in 2019 is op 18 december.
 • De maand januari gebruikt u voor uw stage en portfolio-opdrachten.
 • De bijeenkomsten starten weer op 29 januari 2020. De laatste bijeenkomst is op 15 april 2020.
 • De maanden mei t/m augustus kunt u gebruiken voor stage en afronding van uw portfolio.
 • Eindgesprekken, beoordeling van uw portfolio en een afsluitende bijeenkomst vinden plaats in augustus 2020.
 • De afsluitende bijeenkomst is in september 2020.
 • Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten.

Inhoud

 • In de bijeenkomsten krijgt u theorie en worden er opdrachten besproken.
 • Voor de deelnemers zonder / met weinig onderwijservaring is er een didactiekdeel dat voorafgaat aan de opleiding.
 • Blok 1 U maakt kennis met het vakgebied NT2 en bereidt zich voor op de stage.
 • Blok 2 Na het eerste blok begint uw stage. Het tweede blok staat in het teken van de vaardigheden spreken, lezen, schrijven en luisteren en uw rol als docent. Hierbij is ook veel aandacht voor bestaand lesmateriaal, zelf lesmateriaal ontwikkelen, ICT-mogelijkheden en toetsing, evaluatie en self-assessment. U leert hoe u uw kennis en vaardigheden als docent NT2 kunt optimaliseren. In dit tweede blok worden ook opnames van uw lessen besproken. In de opleiding komen uiteraard ook (inter)culturele issues aan de orde.

Docenten

De docenten van de opleiding zijn ervaren docenten NT2 bij het Talencentrum RUG.

Certificaat

U ontvangt een bekwaamheidscertificaat als u 75% aanwezig bent geweest bij de bijeenkomsten, stage hebt gelopen én een compleet portfolio hebt ingeleverd.


Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 2.700,-, inclusief het voorbereidende onderdeel didactiek € 3.000,-. Deze kosten zijn exclusief de kosten van de aan te schaffen literatuur.

Literatuur (verplicht)

Bart Bossers, Folkert Kuiken, Anne Vermeer, Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs, € 47, 95,- (prijs op 8 februari 2019)

Lidy Zijlmans & O.A.F. ter Haar, Lesvaardig, basisdidactiek NT2, € 27, 50,- (prijs op 8 februari 2019)

Inschrijving en plaatsing

De inschrijving is gesloten.

Indien het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen overschrijdt, vindt er een loting plaats. De loting is op 15 juli 2019. De uitslag van de loting zal in de week van 15 juli worden gemaild.

Let op: voor afronding van de betaling en de verzameling van uw adresgegevens is nog een inschrijving nodig in ons online administratiesysteem. U krijgt hiervoor een uitnodiging zodra aan alle eisen is voldaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus en toelatingseisen kunt u contact opnemen met het Talencentrum via talencentrum@rug.nl.

Laatst gewijzigd:16 september 2019 14:10