Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOpleiding tot docent NT2

Opleiding tot docent NT2

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een opleiding Nederlands als tweede taal aan voor aankomend docenten NT2.

Ronde 2017-2018

 • Start aanmelding (via aanmeldformulier): 1 maart 2017
 • Deadline aanmelding: 8 mei 2017 (gesloten)
 • Loting en start inschrijving: week van 9 mei 2017
 • BIJ INLOTING deadline definitieve inschrijving+betaling: 14 juli 2017
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20
 • Locatie: Rijksuniversiteit Groningen

Rooster Opleiding 2017-2018

 • Duur van de opleiding: 1 jaar
 • Dagen en tijden van bijeenkomsten: dinsdagavonden, 18.00-22.00 uur
 • Studiebelasting: 622 uren (inclusief didactisch voortraject: 646)
  • (24 uren didactisch voortraject, 3 bijeenkomsten)
  • 76 contacturen, 19 bijeenkomsten
  • 346 zelfstudie-uren
  • 200 stage-uren, waarvan u 40 uren zelf lesgeeft
 • Didactisch voortraject: 3, 10 en 17 oktober 2017
 • Regulier traject : 31 oktober t/m 19 december 2017 en 30 januari t/m 24 april 2018

Doel

Het doel van de opleiding is om deelnemers uit te rusten met de kennis en ervaring die nodig zijn om zelfstandig als docent NT2 te werken.

Toelatingseisen

(1) een afgeronde taalopleiding (hbo/wo), studie logopedie of PA(BO)
Als u twijfelt of u voldoet aan toelatingseis (1) kunt u zich inschrijven en ontvangt u bericht of u wel / niet wordt toegelaten.


(2) een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid
Zonder een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid kunt u zich inschrijven maar u dient wel het didactiekonderdeel te volgen. Als u wel een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebt maar geen of nauwelijks leservaring, dient u ook het didactiekdeel te volgen. Dit didactiekonderdeel bestaat uit drie bijeenkomsten op dinsdagavond: 3, 10 en 17 oktober van 18.00 tot 22.00 uur.

Realiseert u zich dat de opleiding niet tot een onderwijsbevoegdheid leidt en dat een onderwijsbevoegdheid een vereiste kan zijn voor een werkgever.

(3) een stageplaats waar u begeleid wordt door een ervaren docent NT2 (vanaf half november 2017 loopt u stage)
Uiterlijk 14 juli 2017 dient u te voldoen aan deze eis.

Op uw stage-adres wordt u begeleid door een ervaren docent NT2. Een functie als vrijwilliger of klassenassistent geldt niet als stageplaats. Ook als u al werkzaam bent als NT2-docent geldt dat u begeleid moet worden door een ervaren NT2-docent en dat de 40 uren die u lesgeeft voor de stage van feedback worden voorzien. Het moet gaan om volwassenenonderwijs. (let op: het Talencentrum bemiddelt niet bij het zoeken naar een stageplaats)

Als u uiterlijk 14 juli niet aan deze inschrijvingseis voldoet, wordt uw inschrijving ongedaan gemaakt. Meer informatie over de stage-eisen

(4) Nederlands als moedertaal of op C1-niveau
Als Nederlands niet uw moedertaal is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Rooster

 • De opleiding bestaat uit 19 wekelijkse bijeenkomsten op dinsdag van 18.00 uur tot 22.00 uur.
  • Inclusief didactisch voortraject is het aantal bijeenkomsten 22. De eerste bijeenkomst van het didactiekdeel is op 3 oktober 2017 van 18.00 tot 22.00 uur.
  • Aansluitend begint de opleiding op 31 oktober 2017.
  • De laatste bijeenkomst in 2017 is op 19 december.
 • In januari 2018 is er een intervisiebijeenkomstbijeenkomst die u zelf met uw intervisiegroepje plant. De maand januari gebruikt u voor uw stage en portfolio-opdrachten.
 • De bijeenkomsten starten weer op 30 januari 2018. De laatste bijeenkomst is op 24 april 2018.
 • De maanden mei t/m augustus 2018 kunt u gebruiken voor stage en afronding van uw portfolio.
 • Eindgesprekken, beoordeling van uw portfolio en een afsluitende bijeenkomst vinden plaats in augustus 2018.
 • De afsluitende bijeenkomst is in september 2018.
 • Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten.

Inhoud van de opleiding

 • In de bijeenkomsten krijgt u theorie en worden er opdrachten besproken.
 • Voor de deelnemers zonder / met weinig onderwijservaring is er een didactiekdeel dat voorafgaat aan de opleiding.
 • Blok 1 U maakt kennis met het vakgebied NT2 en bereidt zich voor op de stage.
 • Blok 2 Na het eerste blok begint uw stage. Het tweede blok staat in het teken van de vaardigheden spreken, lezen, schrijven en luisteren en uw rol als docent. Hierbij is ook veel aandacht voor bestaand lesmateriaal, zelf lesmateriaal ontwikkelen, ICT-mogelijkheden en toetsing, evaluatie en self-assessment. U leert hoe u uw kennis en vaardigheden als docent NT2 kunt optimaliseren. In dit tweede blok worden ook opnames van uw lessen besproken. In de opleiding komen uiteraard ook (inter)culturele issues aan de orde.

Docenten

De docenten van de opleiding zijn ervaren docenten NT2 bij het Talencentrum RUG of universitair (hoofd)docent / onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Certificaat

U ontvangt een certificaat als u minstens 75% aanwezig bent geweest bij de bijeenkomsten, stage hebt gelopen én een compleet portfolio hebt ingeleverd. Op het certificaat worden de beoordelingen voor de stage en het portfolio opgenomen.


Kosten

 • De kosten van de opleiding bedragen € 2.469,- en inclusief het voorbereidende onderdeel didactiek € 2.789,-
 • Voor boeken moet u op een bedrag van € 100,- rekenen.

Aanmelding, plaatsing en inschrijving

 • Deadline aanmelding (via het aanmeldformulier): 8 mei 2017.
 • Loting en plaatsing: indien het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen overschrijdt, vindt er een loting plaats. De loting is op 9 mei 2017. Alleen ingeschrevenen die voldoen aan de toelatingseisen nemen deel aan de loting. De uitslag van de loting zal in de week van 9 mei worden gemaild.
 • BIJ INLOTING deadline definitieve inschrijving+betaling: 14 juli 2017. Let op: voor afronding van de betaling en de verzameling van uw adresgegevens is nog een inschrijving nodig in ons online administratiesysteem. U krijgt hiervoor een uitnodiging zodra aan alle eisen is voldaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus en toelatingseisen kunt u contact opnemen met het Talencentrum via talencentrum@rug.nl.

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 13:58