Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussen

Inschrijvingsprocedure, tariefgroepen en annuleringsregeling

Inschrijvingsprocedure

U kunt zich online inschrijven voor een standaardcursus via de link in het bijbehorende cursusrooster op onze website. Medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit kunnen met hun p- en s-nummers inloggen. Overige geïnteresseerden en studenten die nog geen s-nummer hebben, kunnen een account aanmaken. Online inschrijving is in principe mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van een cursus. Daarna kunt u inschrijven op het secretariaat.

Bedenk dat een cursus al eerder vol kan zijn. Wij adviseren daarom om zo vroeg mogelijk in te schrijven. Als de cursus vol is, kunt u zich voor een wachtlijst aanmelden via de link op de cursuspagina. Mocht er een plek vrijkomen, dan neemt het secretariaat contact met u op.

Voor de beginnerscursussen Nederlands voor nieuwe RUG-studenten en wetenschappelijk personeel, die wordt aangeboden door het College van Bestuur van de RUG, geldt een specifieke inschrijvingsprocedure. Deze is te vinden op onze pagina met informatie over de beginnerscursussen Nederlands voor nieuwe studenten en personeel.

Betalingsopties

Let op:

 • Indien het inschrijfformulier niet juist of onvolledig is ingevuld, vindt geen inschrijving plaats.
 • Het inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld of de betalingsgarantie. Het is niet mogelijk een plaats te reserveren. U bent dus pas zeker van een plaats als het cursusgeld is betaald.

Betaling op het secretariaat

Via onze pinautomaat (Maestro en V-Pay) kunt u een cursus direct betalen. Bij betaling via uw VISA- of Mastercard betaalt u 4,5% aan transactiekosten over het totaalbedrag van de cursuskosten. Contante betaling is ook mogelijk, maar biljetten groter dan € 100,- kunnen we helaas niet accepteren. Wanneer u bij uw online aanmelding aangeeft de cursus op het secretariaat te betalen, verzoeken wij u dit binnen 5 werkdagen te doen.

Betaling per factuur (alleen privébetaling)

Wij kunnen u ook per e-mail een factuur toesturen. Uw voorlopige inschrijving blijft dan geldig tot het eind van de op de factuur gestelde betalingstermijn. Als het Talencentrum het cursusgeld niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft ontvangen, vervalt uw inschrijving. De betalingstermijn is doorgaans 5 dagen vanaf het moment van verzending van de factuur. De mogelijkheid om online in te schrijven en om betaling per factuur te kiezen, staat open tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna vervalt deze mogelijkheid en kunt u alleen nog aan onze balie inschrijven en betalen (pin of contant).

Betalingsgarantie (bij betaling door werkgever of organisatie)

 • Betaling door een externe werkgever of organisatie
  Wanneer een externe instantie een cursus betaalt, geeft u bij uw aanmelding onder de betalingsoptie 'Betalingsgarantie' de factuurgegevens, inclusief de naam van uw contactpersoon. De betreffende contactpersoon dient een akkoord van betaling af te geven. Wij sturen de rekening voor uw cursus dan naar het opgegeven factuuradres. De verantwoordelijkheid voor het naar waarheid invullen van de betalingsgarantie ligt bij de cursist. Als de betalingsgarantie niet naar waarheid is ingevuld, en de contactpersoon niet akkoord is, verplicht de cursist zich om de cursuskosten zelf te betalen. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
 • Interne betaling Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  Wanneer een faculteit of afdeling van de RUG de cursus betaalt, selecteert u onder de betalingsoptie 'Betalingsgarantie' uw RUG-faculteit of -dienst. Vul zowel de naam van uw HR-contactpersoon als de toegewezen projectcode of ITB code (6 cijfers) in. Ook dient u aan te geven dat de betreffende contactpersoon akkoord gaat met de betaling. Wij sturen dan een interne nota aan uw faculteit of dienst. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de betaling. De verantwoordelijkheid voor het naar waarheid invullen van de betalingsgarantie ligt bij de cursist. Als de betalingsgarantie niet naar waarheid is ingevuld, en de contactpersoon niet akkoord is, verplicht de cursist zich om de cursuskosten zelf te betalen.

Inschrijven en betalen met een DUO-lening

U kunt bij het Talencentrum betalen met een DUO-lening voor een cursus Nederlands ter voorbereiding op het Inburgeringsexamen of Staatexamen NT2. De inschrijving bestaat uit de volgende stappen:

 1. Bezoek www.inburgeren.nl voor meer informatie over inburgeren.
 2. Vraag online een lening aan bij DUO. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online aanvragen worden sneller verwerkt dan papieren aanvragen.
 3. Bij inschrijving overhandigt u zo spoedig mogelijk een kopie/scan van de toekenningsbrief van uw DUO-lening. Wij hebben deze brief ruim voor de cursusstart nodig om de inschrijving af te kunnen ronden. Bij elke volgende inschrijving geeft u ons steeds een kopie/scan van het meeste recente overzicht van uw DUO-lening.
 4. Bekijk het overzicht van onze cursussen Nederlands.
 5. Heeft u:
  - in het afgelopen jaar nog geen cursus bij het Talencentrum gevolgd? Schrijf u dan eerst online in voor de Study Skills Test.
  - langer dan 1 jaar geleden een advies over uw niveau ontvangen, maar al wel de Study Skills Test succesvol gemaakt? Bezoek dan eerst het spreekuur.
 6. Schrijf u online of bij het secretariaat in voor de cursus of de wachtlijst. Kies als betalingswijze 'DUO-lening voor inburgering via het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2'.
 7. In de week voor de start van de cursus ontvangt u meer informatie over de cursus per e-mail.
 8. Tijdens de eerste les ontvangt u van uw docent 2 formulieren die u dient te ondertekenen en terug te geven aan de docent:
  1. Cursuscontract - de voorwaarden van uw cursustraject, opgesteld conform de eisen van Blik op Werk.
  2. DUO-factuur - de kosten voor uw cursus en het lesmateriaal. Het Talencentrum verstuurt de factuur naar DUO. DUO betaalt de factuur uit uw lening.

Tariefgroepen

Studententarief

Bachelor- en Masterstudenten en uitwisselingsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies. Studenten dienen bij inschrijving hun studentenkaart te tonen of een scan te e-mailen.

Kortingstarief

 • Personeel van de Rijksuniversiteit Groningen*, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies.
 • Promotiestudenten, bursalen, promovendi, postdocs, et cetera van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Partners van buitenlandse gastmedewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (alleen voor de cursussen Nederlands).
 • Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen, de eerste 3 jaren na hun afstuderen (aan te tonen met een kopie of scan van de bul).

* Cursussen voor personeel van de RUG worden soms (deels) vergoed door de universiteit. Dit kan ook van toepassing zijn op cursussen voor partners van internationale personeelsleden. Personeelsleden die gebruik maken van de 30% regeling komen niet in aanmerking voor vergoeding door de universiteit. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw HR-afdeling.

Voltarief

Overige geïnteresseerden.

Voorwaarden

 • U kunt zich voor een cursus inschrijven wanneer uw taalvaardigheid aansluit bij het niveau van de betreffende cursus en u minimaal 18 jaar oud bent.
 • Bij inschrijving voor een cursus Nederlands moet u de advieskaart overhandigen die u gekregen heeft tijdens het spreekuur of aan het eind van de vorige cursus die u gevolgd heeft bij het Talencentrum.
 • Het bezit van boeken tijdens cursussen Nederlands is verplicht. Het kopiëren van boeken is wettelijk verboden. Cursisten worden niet toegelaten tot het volgende niveau als zij niet beschikken over het boek. Als cursisten na 3 lessen nog geen boek hebben of alleen een kopie, worden ze uit de cursus verwijderd. In dat geval geldt de annuleringsregeling van het Talencentrum. Cursuskosten worden volledig in rekening gebracht en kunnen niet gerestitueerd worden. Een inschrijving kan niet kosteloos worden doorgeschoven worden naar een volgende cursus.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus niet door. U hoort dat dan uiterlijk 5 dagen voor het begin van de cursus. Het is aan te bevelen uw boeken niet vóór dat moment te kopen.
 • Het is mogelijk dat er stagiaires in onze lessen zijn, maar altijd onder supervisie van een docent.
 • Als tijdens de eerste lessen blijkt dat u in een verkeerde groep zit wat niveau betreft, dan bespreekt de docent met u overplaatsing naar een andere groep. Als u zelf twijfels hebt over uw niveau, kunt u dit met de docent bespreken. N.B.: eventuele overplaatsing is afhankelijk van beschikbare plaatsen in andere groepen en daardoor niet altijd mogelijk.

Annuleringsregeling

Bij annulering dient het bewijs van betaling overhandigd te worden. Zonder dit bewijs vindt geen restitutie plaats. Annuleren is alleen mogelijk op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur. U kunt ook zelf uw inschrijving annuleren in ons online inschrijfsysteem.

 1. Tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum van de cursus kan de deelnemer de inschrijving annuleren. Alsdan wordt het betaalde inschrijfgeld onder inhouding van € 20,- administratiekosten terugbetaald. Als nog niet is betaald, is een bedrag van € 20,- aan administratiekosten verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Bij annulering door de deelnemer op de aanvangsdatum van of tijdens de cursus is het volledige bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd.

Klachtenregeling

Het Talencentrum streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over een van de diensten van het Talencentrum, dan horen we dat natuurlijk graag van u. Meer informatie over de klachtenprocedure van het Talencentrum


Wachtlijst

Indien de cursus van uw keuze vol is, kunnen wij uw naam op een wachtlijst plaatsen. Indien er een plaats vrij komt of als wij een extra groep kunnen openen, zullen wij contact met u opnemen.

Laatst gewijzigd:10 december 2018 13:46
printView this page in: English