Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussen

Organisatie standaardcursussen


CEFR-niveau

Het start- en streefniveau van onze cursussen wordt beschreven in termen van het gemeenschappelijk Europees Referentie Kader (ERK), ofwel Common European Framework of Reference (CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa ( Council of Europe ), kunnen taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en kunnen toetsscores worden geïnterpreteerd. Voor een overzicht van de betekenis van de niveaus, zie de uitgebreide beschrijving van het CEFR .

Doelgroep / Spreekuur

De standaardcursussen van het Talencentrum zijn bedoeld voor cursisten met een hogere opleiding en hebben een hoog tempo. Weet u niet zeker of onze cursussen geschikt zijn voor u? Bezoek dan ons spreekuur.

Voor sommige taalcursussen wordt sterk aangeraden of is het zelfs verplicht (Nederlands en Engels) om het spreekuur te bezoeken om met een docent te spreken. Tijdens dit gesprek bekijkt de docent met u welke cursus het meest geschikt voor u is.

Instructietaal

Voertaal = doeltaal: de taal die de deelnemers willen leren (doeltaal) is zoveel mogelijk de taal die tijdens de lessen wordt gebruikt (voertaal). Wanneer nodig is de instructietaal Nederlands of Engels, afhankelijk van de groepssamenstelling.

Lesmateriaal

Bij elke cursus staat beschreven welk lesmateriaal u nodig heeft. Het lesmateriaal is niet bij het cursustarief inbegrepen. Het lesmateriaal is niet te koop bij het Talencentrum, behalve voor de cursussen Nederlands.

Groepsgrootte

In een groep zitten maximaal 16 deelnemers, tenzij anders aangegeven bij de cursusbeschrijving.

Stagiaires

Het is mogelijk dat er stagiaires in onze lessen zijn, maar altijd onder supervisie van een docent.

Lesduur

Een lesuur duurt 50 minuten (exclusief pauze). Er is geen academisch kwartiertje: alle colleges en cursussen beginnen universiteitsbreed op het hele uur.

Bewijs van deelname

Aan het eind van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname wanneer u minimaal 75% van de lessen aanwezig bent geweest.

Voorwaarden

  • U kunt zich voor een cursus inschrijven wanneer uw taalvaardigheid aansluit bij het niveau van de betreffende cursus en u minimaal 18 jaar oud bent.
    • Voor sommige cursussen dient u eerst het spreekuur te bezoeken om advies te ontvangen over uw niveau.
  • Let op: bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus niet door. U hoort dat dan uiterlijk 5 dagen voor het begin van de cursus. Het is aan te bevelen uw boeken niet vóór dat moment te kopen.
  • Als tijdens de eerste lessen blijkt dat u in een verkeerde groep zit wat niveau betreft, dan bespreekt de docent met u overplaatsing naar een andere groep. Als u zelf twijfels hebt over uw niveau, kunt u dit met de docent bespreken. N.B.: eventuele overplaatsing is afhankelijk van beschikbare plaatsen in andere groepen en daardoor niet altijd mogelijk.

Cursuslocaties

De cursussen van het Talencentrum worden zoveel mogelijk gehouden in de universiteitsgebouwen in het centrum van Groningen. Vanwege ruimtegebrek kan echter worden uitgeweken naar zalen op andere locaties. Ook kunnen zalen wijzigen voor delen van de cursusperiode. De zalen zijn op een laat moment bekend. Daarom ontvangt u ons bericht met informatie over de zaal van de cursus pas gedurende de week voordat de cursus start. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende cursuslocaties:

Laatst gewijzigd:13 november 2018 11:27
printView this page in: English