Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreLanguage coursesEnglishEnglish Courses for University Staff

Cursussen Engels voor Universiteitsmedewerkers: Taal- en Cultuurbeleid (TCB)

Taal- en Cultuurbeleid (TCB) van de RUG

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is vanaf 2014, in overleg met studenten en medewerkers uit alle lagen van de organisatie, een Taal- en Cultuurbeleid (TCB) vastgesteld. Het Talencentrum was nauw betrokken bij de beschrijving en concretisering van dit beleid en levert in de periode 2014-2018 een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van dit beleid door actief gerichte ondersteuning te bieden aan faculteiten en diensten, ondersteunde staf, docenten en studenten. De ondersteuning betreft dan vooral taalvaardigheden en interculturele competenties. Zie ook de website van het TCB.

Voorbeelden van mogelijke trainingen

Cursussen bij het Talencentrum kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of grote organisaties. Ze kunnen worden gegeven in de vorm van presentaties, korte workshops, langere trainingen of competentie-ontwikkelingstrajecten. De cursus kan ook als een reeks workshops op maat worden aangeboden, afgestemd op specifieke functies en afdelingen binnen de RUG. Hieronder vindt u voorbeelden van mogelijke cursussen.

Doelgroep
Training
Beleidsdocumenten schrijven Beleidsmedewerkers
Communicatieve vaardigheden Engels voor studieadviseurs Studieadviseurs
Voorbeelden van andere mogelijke trainingen

Communicatieve vaardigheden Engels voor managers van een internationaal team

Managers

Communicatieve vaardigheden voor secretariaatsmedewerkers

Secretariaatsmedewerkers
Engels als instructietaal - lesgeven aan internationale groepen Docenten

Verbeter uw Engels - Secretariaatsmedewerkers
Spreek en schrijf vol zelfvertrouwen

Secretariaatsmedewerkers

Verbeter uw Engels - Servicedeskmedewerkers
Spreek en schrijf vol zelfvertrouwen

Servicedeskmedewerkers

  • ICT
  • niet-ICT
  • portiers

Meer informatie

Voor meer informatie over het organiseren en/of volgen van een cursus Engels bij het Talencentrum in het kader van het Taal- en Cultuurbeleid kunt u contact opnemen met uw Facultaire TCB-contactpersoon.

Laatst gewijzigd:03 januari 2019 11:43
printView this page in: English