Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenNederlandsTraining op maat

Voorbeeld: Nederlands voor anderstalige tandartsen

Duur:2 weken intensief les, bestaande uit 10 dagen met 2 bijeenkomsten per dag. U heeft les van 09.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur. Tussen en na de bijeenkomsten is er tijd voor zelfstudie.
Studiebelasting:20 bijeenkomsten van 2 uur en 40 uren zelfstudie.
Bedoeld voor: Buitenlandse tandartsen die in Nederland als tandarts willen gaan werken, minimumniveau Nederlands CEFR A2.


Cursusomschrijving

In de cursus wordt u voorbereid om in het Nederlands als tandarts te kunnen gaan werken. De communicatie tussen de patiënt en tandarts staat dan ook centraal. Het CEFR-niveau van de cursus bevindt zich tussen A2 en B1. Aan de orde komen taalhandelingen en het bijbehorende vocabulaire zoals:

  • zich voorstellen aan en kennismaken met collega’s en patiënten;
  • anamnese afnemen: informatie vragen;
  • behandelingen uitleggen en uitvoeren: beschrijven, informatie geven, advies geven, uitleggen, instructie geven;
  • afspraken maken;
  • telefoneren: overleggen.

Grammatica wordt ter ondersteuning van het bovenstaande aangeboden.

In zelfstudie moet tijd besteed worden aan het bekijken van filmpjes met tandheelkundige onderwerpen, lezen van vakgerelateerde teksten, schrijven van verwijsbrieven en zorgplannen.

Inschrijving

U moet minimaal Nederlands CEFR-niveau A2 beheersen om deel te kunnen nemen aan deze cursus. U kunt dit niveau behalen door voorafgaand standaardcursussen Nederlands te volgen. Om zich te kunnen inschrijven moet u een bewijs hebben dat u niveau A2 beheerst. Als u dit niet heeft, kunt u een (Skype)afspraak maken om uw niveau te laten testen via talencentrum@rug.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 6 personen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen en bestaat uit zelf ontwikkeld materiaal gericht op het werk als tandarts in Nederland. U krijgt tijdens en gedurende 3 maanden na de cursus toegang tot de elektronische leeromgeving waarop veel materiaal staat.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:20
printView this page in: English