Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenNederlands

Logopedisch onderzoek voor anderstalige cursisten


Onderzoek

Anderstalige cursisten die een cursus Nederlands volgen bij het Talencentrum, kunnen hun taalgebruik laten onderzoeken op uitspraak en verstaanbaarheid.
Het onderzoek is bijvoorbeeld geschikt voor cursisten met problemen in:

  • klankvorming
  • intonatie
  • uitspraak
  • spreektempo

Studenten van de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool voeren het onderzoek uit. Zij worden begeleid door een logopediedocent en een student-assistent.


Procedure

Aanmelding voor het onderzoek gaat via de docenten van het Talencentrum. Het onderzoek vindt plaats in één van de ruimtes van het Talencentrum en duurt gemiddeld 1 uur. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

D.U.I.M.

DUIM staat voor Diagnostisch Uitspraak Instrument Meertaligen. DUIM wordt afgenomen om de uitspraak van de cursist te analyseren. Er wordt dus beoordeeld welke klanken goed gaan en met welke klanken de cursist moeite heeft.

STAP

STAP staat voor Spontane Taal Analyse Procedure. Het doel van de STAP is het analyseren van de taalproductie. Er wordt duidelijk wat er goed gaat bij de cursist en wat er mogelijk verbeterd kan worden. Uit de analyse blijkt of er problemen zijn op het gebied van de taal en in welk gebied deze problemen zich bevinden.

Fonologische analyse

Tijdens de Fonologische Analyse wordt gekeken naar klanken (articulatie en fonologie). Het percentage correcte medeklinkers en klinkers wordt berekend. De uitslag laat zien of de cursist problemen heeft op het gebied van klankvorming en hoe ernstig de problemen zijn.


Advies

Na afloop van het onderzoek schrijft de logopediestudent een verslag met een advies. In het advies staat of de cursist logopedische ondersteuning nodig heeft en waarom. In het advies staan, als dat mogelijk is, aandachtspunten voor de docent. Met deze aandachtspunten kan de docent rekening houden tijdens de lessen.

Hoe verder?

Als het advies is dat de cursist logopedische ondersteuning nodig heeft, dan wordt de cursist uitgenodigd voor een behandeling. Deze behandeling vindt plaats bij de Interne Stage van de opleiding Logopedie.

Het kan ook dat de cursist het advies krijgt een behandeling bij een reguliere logopedist te volgen. Ook kan aanvullend onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld naar het gehoor.

Laatst gewijzigd:11 september 2017 14:31
printOok beschikbaar in het: English