Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenNederlands

Organisatie standaardcursussen Nederlands


CEFR-niveau

Het start- en streefniveau van onze cursussen wordt beschreven in termen van het gemeenschappelijk Europees Referentie Kader (ERK), ofwel Common European Framework of Reference (CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa ( Council of Europe ), kunnen taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en kunnen toetsscores worden geïnterpreteerd. Voor een overzicht van de betekenis van de niveaus, zie de uitgebreide beschrijving van het CEFR

Doelgroep

De cursussen van het Talencentrum zijn bedoeld voor cursisten met een hogere opleiding en zijn een goede voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma II (staatsexamen NT2). Weet u niet zeker of onze cursussen geschikt zijn voor u? Bezoek dan ons spreekuur Nederlands.

Bindend advies van de docent

De docent geeft u aan het eind van de cursus of op het spreekuur een bindend advies over (het vervolg van) uw studie bij het Talencentrum. Inschrijven in een hoger of intensiever niveau dan geadviseerd is niet mogelijk.

 • Wanneer uw resultaten voldoende waren, zult u meestal het advies krijgen om door te gaan met een reguliere cursus op een hoger niveau.
 • Wanneer uw resultaten goed tot zeer goed waren, kunt u het advies krijgen om een semi-intensieve cursus te gaan doen.
 • Wanneer uw restultaten zeer goed waren, kunt u het advies krijgen om een intensieve cursus te gaan doen.
 • Wanneer uw resultaten niet voldoende waren, kan de docent u aanraden om dezelfde cursus te herhalen of over te stappen naar een ander instituut. Dat laatste kan het geval zijn als de docent merkt dat onze methode niet aansluit bij uw manier van een taal leren.

Niet iedereen mag aan een (semi-)intensieve cursus mee doen, lees daarom goed onze pagina over Intensiteit van standaard cursussen.

Spreekuur

Wanneer u nog niet eerder een cursus bij het Talencentrum heeft gevolgd, dan gaat u eerst naar het spreekuur om met een docent te spreken.

Tijdens dit gesprek bekijkt de docent met u welke cursus het meest geschikt voor u is.


Instructietaal

De instructietaal in alle cursussen is Nederlands.

Lesmateriaal

Bij elke cursus staat beschreven welk lesmateriaal u nodig heeft. Sommige boeken kunt u bij inschrijving kopen bij het Talencentrum, andere in een boekhandel.

Het kopiëren van boeken is in verband met copy right wettelijk niet toegestaan.

Groepsgrootte

In een groep zitten maximaal 16 deelnemers, tenzij anders aangegeven bij de cursusbeschrijving.

Stagiares

Het is mogelijk dat er stagiaires in onze lessen zijn, maar altijd onder supervisie van een docent.

Lesduur

Een lesuur duurt 50 minuten (exclusief pauze). Er is geen academisch kwartiertje: alle colleges en cursussen beginnen universiteitsbreed op het hele uur.

Bewijs van deelname

Aan het eind van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname wanneer u minimaal 75% van de lessen aanwezig bent geweest.

Studiepunten

(Uitwisselings)studenten van de RUG kunnen voor een cursus Nederlands studiepunten ontvangen bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat. Bij de beschrijving van een cursus vindt u, wanneer mogelijk, onder ‘Studiebelasting’ het aantal ECTS dat u kunt ontvangen voor een cursus.

 • N.B.: niet alle Examencommissies accepteren studiepunten van de cursussen Nederlands van het Talencentrum. Informeer daarom – voordat je je inschrijft – bij je studieadviseur of je de studiepunten kunt gebruiken voor je studieprogramma.

Intensiteit

Regulier

 • 1 dag of 2 dagen in de week 2 uur les.

Wanneer u mee wilt doen aan een reguliere cursus niveau 0>A1 of 0>A2, dan kunt u zich direct inschrijven.

(Semi-)intensief

 • Semi-intensief: 3 dagen in de week 3 uur les.
 • Intensief: 5 dagen in de week 3,5 uur les.

U gaat eerst naar het spreekuur:

 • wanneer u een semi-intensieve of intensieve cursus niveau 0>A2 wilt doen.
 • als u zich voor een hoger niveau wilt inschrijven, maar nog niet eerder een cursus bij het Talencentrum heeft gevolgd.

Tijdens het spreekuur bespreekt de docent met u welke cursus het meest geschikt voor u is.

Als u al een cursus Nederlands gevolgd heeft bij het Talencentrum, dan kunt u zich inschrijven met de advieskaart die u aan het eind van de cursus van de docent ontvangen heeft.

Niet iedereen mag aan een (semi-)intensieve cursus meedoen, lees daarom goed onze pagina over Intensiteit van standaard cursussen.


Cursus herhalen

Het kan voorkomen dat u, ondanks voldoende inzet en voldoende aanwezigheid, te weinig resultaat in een cursus behaalt. De docent kan u dan adviseren om dezelfde cursus nog een keer te doen. In uitzonderingsgevallen kunt u een cursus herhalen tegen betaling van de helft van de normale cursusprijs. Dit geldt alleen indien:

 • u ondanks voldoende inzet en voldoende aanwezigheid in de cursus toch onvoldoende resultaat hebt geboekt om in een volgend niveau te starten;
 • de docent u het advies geeft de cursus van hetzelfde niveau te herhalen;
 • de docent bij het secretariaat aangeeft dat de halfgeldregeling van toepassing is;
 • u de cursus binnen een half jaar gaat herhalen.

Aan al deze voorwaarden moet worden voldaan.

De halfgeldregeling geldt dus niet als u stopt met een cursus wegens ziekte, familieproblemen, visumproblemen, te weinig tijd et cetera. In die situaties geldt de gewone annuleringsregeling. Ook geldt de halfgeldregeling niet als u zelf besluit dat u een cursus wilt herhalen, of als u vaak afwezig was en/of weinig inzet toonde en daardoor niet door kunt naar een volgend niveau.


Cursuslocaties

De cursussen van het Talencentrum worden zoveel mogelijk gehouden in de universiteitsgebouwen in het centrum van Groningen. Vanwege ruimtegebrek kan echter worden uitgeweken naar zalen op andere locaties. Ook kunnen zalen wijzigen voor delen van de cursusperiode. De zalen zijn op een laat moment bekend. Daarom ontvangt u ons bericht met informatie over de zaal van de cursus pas gedurende de week voordat de cursus start. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende cursuslocaties:

Laatst gewijzigd:19 november 2018 09:48
printView this page in: English