Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumCommunicatietrainingInterculturele communicatieTrainingen

Job Interview Workshops

Duur:4 contacturen in 4 weken (2 + 2 weken) tijdens het eerste of het tweede blok van elk semester.
Studiebelasting:2 contacturen of 6 zelfstudie-uren per week, met een totale studiebelasting van 16 uur.
Bedoeld voor: Deelnemers die zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek (voor een stage of baan) in een taal en cultuur die niet hun eigen is.


Een normaal sollicitatiegesprek kan in sommige opzichten worden vergeleken met een toneelstuk: het bevat een aantal acteurs die weten waarom ze daar zijn, welke vragen ze zullen stellen en welke antwoorden ze normaliter zullen krijgen. In zulke gesprekken stelt de interviewer zijn vragen op een bepaalde manier en verwacht hij ook dat de antwoorden op een bepaalde manier worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de sollicitant, die waarschijnlijk de antwoorden van tevoren steeds opnieuw in zijn hoofd heeft afgespeeld. De acteurs kennen hun tekst en de onderliggende regels.

Maar wat gebeurt er als deze tekst en regels veranderen? De vragen zijn niet de vragen die je verwacht, je begrijpt de antwoorden niet en het gedrag is verwarrend. Dit noemen we interculturele gesprekken; deze komen voor wanneer de interviewer en sollicitant uit verschillende culturen komen. In het ergste geval zorgen interculturele verschillen voor misverstanden en worden op basis hiervan beslissingen genomen. Zulke beslissingen kunnen ertoe leiden dat interviewers kandidaten onterecht afwijzen.

Kwintessential


Job Interview Workshops zijn twee workshops voor mensen die inzicht willen in sollicitatiegesprekken in een specifieke (andere) taal en cultuur. De Job Interview Workshops worden gegeven aan mensen die hun sollicitatievaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans willen verbeteren. Andere talen zijn wellicht mogelijk op aanvraag.

  • Week 1: Voorafgaand aan de eerste Job Interview Workshop (JIW) voeren deelnemers een aantal voorbereidende activiteiten uit op basis van een daadwerkelijke vacature. Ze onderzoeken de culturele dimensies van sollicitatiegesprekken in hun specifieke doelcultuur (en nemen de resultaten mee naar de les). Daarnaast bereiden ze een sollicitatiegesprek (van 10 minuten) in de doeltaal voor (6 uur).
  • Week 2: Tijdens de eerste JIW houden de deelnemers hun sollicitatiegesprek in de doeltaal onder begeleiding van een deskundige. Van de gesprekken worden video-opnamen gemaakt (2 uur).
  • Week 3: Na de eerste JIW evalueren de deelnemers hun eerste gesprek en bereiden ze zich voor op een tweede sollicitatiegesprek met een native speaker.
  • Week 4: Tijdens de tweede JIW voeren de deelnemers hun tweede sollicitatiegesprek in de doeltaal. Het gesprek wordt afgenomen door de taaldocent en vindt plaats in een ‘fish-bowl setting’, waarbij de deelnemers om de beurt de rol van sollicitant aannemen en de rest van de tijd hun cursusgenoten observeren.

Rooster

Cursus

Periode

Dag

Tijden

Inschrijving

Job Interview Workshops (JIW) Het rooster en de start van de
inschrijvingsperiode worden nog bekendgemaakt.*
* Meld u aan voor de Talencentrumnieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en onze diensten.

Tarieven

Cursus (duur) Studententarief Kortingstarief Voltarief
JIW (16 uur) 180 285 355

Minimum- en maximumaantal cursisten

Het minimumaantal cursisten per groep is 8, het maximumaantal 12. Zodra een groep vol is, plaatsen wij u op de wachtlijst voor een nieuwe groep. Inschrijving gebeurt op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op voorwaarde dat u tot de doelgroep behoort.

Alternatieven

De cursus is tevens beschikbaar als een serie individuele coachingsessies.

Instructietaal               

De instructietaal tijdens de cursussen is Engels. Gesprekken worden gehouden in de door de deelnemer opgegeven doeltaal. Deze kan Engels, Nederlands, Duits, Frans of Spaans zijn. Andere talen zijn wellicht mogelijk op aanvraag.

Nestor

Daarnaast maakt u gebruik van online lesmateriaal in Nestor, de digitale leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen.

Trainingen op aanvraag/op maat

Standaardcursussen voor studenten, docenten, personeel en voor andere professionals met open inschrijving worden over het algemeen één keer per semester ingepland. Voor deze cursussen kunt u zich online inschrijven.

Wij kunnen ook op basis van uw wensen een nieuwe cursus ontwikkelen of we kunnen een bestaande cursus aan uw situatie aanpassen. Cursussen interculturele competentie op maat kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of grote organisaties. Ze kunnen worden gegeven in de vorm van presentaties, korte workshops, langere trainingen of competentie-ontwikkelingstrajecten. Meer informatie en een training aanvragen

Laatst gewijzigd:11 september 2017 14:32
printView this page in: English