Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreCommunication trainingIntercultural CommunicationTrainingIntercultural Effectiveness Training

Wat is de IET?

Interculturele Effectiviteit Training (IET)

"De filmfragmenten zetten me aan het denken en door de discussies met medecursisten realiseer ik me dat je heel verschillend naar dezelfde situatie kunt kijken en ook op heel veel verschillende manieren kunt reageren”, aldus een deelnemer over de IET.

Intercultureel contact helpen verbeteren door te oefenen met verschillende interculturele situaties, dat is waar we voor staan. We doen dit door uit te gaan van de eigen situaties en door het creëren van bewustwording en ontwikkelen van interculturele competenties. Het IET-instrument kan u helpen bewust te worden van de rol van cultuur in contact met mensen van verschillende achtergronden, inzicht geven in uw eigen gedrag en andere gedragsmogelijkheden doen overwegen. Tijdens de training hebt u de gelegenheid te werken aan uw competenties door middel van casuïstiek en verschillende oefeningen. Hoe dat er precies uitziet, leest u hieronder.


Waarom de IET?

Wetenschappelijk verantwoord

De IET is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld door Dr. Jan Pieter van Oudenhoven en Dr. Jacomijn Hofstra, beide verbonden aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Concrete situaties

De IET richt zich op wat wérkt: hoe pak je een interculturele situatie effectief aan? Hierdoor heeft de IET geen normatief karakter en geeft het concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Bovendien is de kans dat nieuwe competenties intensiever ingezet worden veel groter als deelnemers oefenen met interculturele situaties die ze in hun dagelijkse leven tegenkomen.

Cultuuroverstijgend

De IET onderscheidt zich van andere interculturele communicatietrainingen door zich te richten op competenties in plaats van op kennis van een cultuur. Met deze competenties kunt u beter communiceren, of u nu met iemand spreekt uit Panama, uit Turkije of uit China.

5 competenties

5 competenties blijken essentieel te zijn voor goed intercultureel contact:

 • Culturele empathie : het vermogen zich in te leven in gedragingen, gedachten en gevoelens van andere mensen uit andere culturen
 • Open mindedness : een open en onbevooroordeelde houding ten opzichte van andere culturen en de normen en waarden van die cultuur
 • Sociaal initiatief : de neiging om in een andere cultuur naar buiten te treden
 • Emotionele stabiliteit: het vermogen om te gaan met frustratie, angst, stress, eenzaamheid en interculturele conflicten
 • Flexibiliteit: de mate waarin iemand om kan schakelen naar nieuw gedrag

De IET helpt om deze competenties te verbeteren, met uitzondering van emotionele stabiliteit en flexibiliteit. Deze zitten dieper in de persoonlijkheid verankerd en zijn daardoor lastiger te ontwikkelen in een training.


IET-instrument

De IET is een interactief multimediaal programma dat gebruikt wordt als trainingsinstrument. Dit programma bestaat uit een reeks filmfragmenten over ‘critical incidents’: situaties waarin interculturele verschillen sterk naar voren komen doordat gedrag, normen en waarden botsen. De fragmenten richten zich op verschillende sociale domeinen, zoals contact leggen, vrienden vinden, communicatie, respect voor andere culturen, problemen met het alledaagse leven, werkgerelateerde problemen en omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Het programma geeft als uitkomst uw persoonlijke interculturele effectiviteitsscore. Aan de hand van deze scores kunt u in de training uw competenties verder ontwikkelen.

IET-training

In de training worden filmfragmenten besproken. In de verdere training zal er aandacht uitgaan naar competenties ontwikkelen aan de hand van eigen casuïstiek en verscheidene oefeningen. Hoe dit er precies uitziet, hangt af van uw doelstellingen en bespreken we graag in een intakegesprek.

Voorbeelden filmfragmenten IET-test

Veelgestelde vragen

Kan ik gebruik maken van filmfragmenten van de verschillende IET-varianten?

Nee, dat kan niet. U kunt per variant een set naar uw keuze maken. Wilt u gebruik maken van 2 IET-varianten, dan krijgt u dus 2 aparte sets met filmfragmenten.

Kan ik tussendoor met de test stoppen?

 • Bij de demo: als je tussendoor stopt, kun je later niet meer verder met de demo
 • Bij de test: als je tussendoor stopt, kun je later met de vraag verdergaan waar je gebleven bent

Voor wie?

Altijd op maat

De filmfragmenten van de IET worden altijd op uw situatie geselecteerd. Meer dan 70 filmfragmenten zorgen voor de mogelijkheid om te selecteren en te zorgen dat de deelnemers zich goed kunnen identificeren met de hoofdpersoon in het fragment. Daarnaast verzamelen we voor aanvang van de workshop of training situaties die kenmerkend, herkenbaar en relevant zijn voor de deelnemers.

De fragmenten zijn ontwikkeld met het oog op vier verschillende doelgroepen:

 1. De IET-I (Engelstalig) is bedoeld voor mensen die naar het buitenland vertrekken of die in het buitenland zijn voor werk of studie.
 2. De IET-II (Nederlandstalig) is bedoeld voor mensen die in hun eigen land (Nederland) – vooral via werk – veel te maken hebben met mensen met een andere culturele achtergrond.
 3. De IET-A (Nederlandstalig) is ontwikkeld in samenwerking met het Oranjefonds, dat maatschappelijke participatie hoog in het vaandel heeft. IET-A is bestemd voor deelnemers van verschillende culturele achtergronden, inwoners van Nederland die hier al generaties lang wonen en immigranten die zich nog maar net in Nederland gevestigd hebben. De taal is wat eenvoudiger dan die van de andere varianten. De IET-A is bijvoorbeeld heel goed te gebruiken voor buurtcentra of andere maatschappelijk betrokken organisaties.
 4. De IET-international (Engelstalig) is een selectie uit bovenstaande versies en bedoeld voor een internationale groepen, de filmfragmenten zijn ondertiteld in het Engels of het Nederlands.

Inschrijven voor een training of inlogcodes bestellen

Interesse in de IET? Uw op maat gemaakte cursus kan van start gaan zodra de offerte is geaccepteerd en wij het ingevulde acceptatieformulier hebben ontvangen. De startdatum, cursusdagen en -tijden worden afgestemd op uw behoeften.

Tarieven

Bekijk onze tarieven.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2017 12:46
printView this page in: English