Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: docenten Eindtermen

Eindtermen communicatieve competenties

In dit menu vindt u de doelstellingen en eindtermen op het gebied van communicatieve vaardigheden of competenties van de Rijksuniversiteit Groningen. De doelstellingen zijn aangepast aan de Bachelor-Master-Structuur. Er zijn eindtermen geformuleerd voor de Faculteit der Letteren en de Faculteit Science and Engineering (voorheen Wiskunde & Natuurwetenschappen).

| © 2002 | RUG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden |

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:35