Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsMedewerkers

Anje Dijk


Functie

  • Directeur Talencentrum
  • Nevenfunctie: Voorzitter Vereniging Nederlandse Universitaire Talencentra (NUT)

RUG-medewerkerspagina


Anje Dijk

Persoonlijk Profiel

Op 7 jarige leeftijd verhuisde ik van het Zuid-Hollandse Schoonhoven naar het Friese Drachten. Dat was mijn eerste ‘internationale’ ervaring. Ik kwam als Nederlandstalige terecht in een Friestalige omgeving waar Fries leren me de beste overlevingsmethode leek. Ik kon het Fries al snel goed verstaan, maar mijn inspanningen brachten ook teleurstellingen met zich mee: mijn pogingen om mijn tweede taal actief te gebruiken werden vaak niet serieus genomen.

Tijdens (werk)vakanties in Frankrijk en tijdens fiets- en wandelvakanties in verschillende landen - Vietnam, Pakistan, Turkije, Oost Europa - leerde ik hoe belangrijk taal én interculturele vaardigheden zijn: open staan voor andere culturen, proberen de taal ten minste een beetje te spreken en communiceren met gebrekkige taal en handen en voeten.

Tijdens mijn studie Nederlandse taal- en Letterkunde heb ik me gespecialiseerd in Toegepaste Taalkunde. Via mijn afstudeeronderzoek, dat zich richtte op de vraag of een communicatieve manier van tweede taal onderwijs effectiever was dan de reguliere manier, ben ik terecht gekomen in het veld van tweede taal onderwijs. Ik heb een aantal jaren gewerkt bij de RUG als ontwikkelaar van lesmateriaal NT2 (1985-1988), als docent NT2 bij verschillende onderwijsinstellingen (1985-1995), als adviseur en projectleider bij het nationaal instituut voor leerplanontwikkeling SLO (1990 – 2000) en als senior adviseur bij AgBN organisatieontwikkeling en leerprocessen (2000 – 2004). Sinds 2004 ben ik directeur van het Talencentrum, een dynamische functie waarin ik alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan prima kan inzetten.

Als taaldocent zie je dat het voor mensen van levensbelang is om zich te kunnen uiten in de taal van het land waar ze zijn. Je ziet de frustratie als ze niet duidelijk kunnen maken wat ze bedoelen in een tweede taal terwijl dat in hun moedertaal zo gemakkelijk gaat. En je ziet hoe mensen opbloeien als ze hun taalvaardigheid opbouwen en vergroten.

In de samenwerking met talencentra uit allerlei landen merk ik, dat we veel kennis en ervaringen op het gebied van taal-, cultuur en communicatie met elkaar kunnen delen. In die samenwerking ervaar ik zelf ook vaak de behoefte om me beter te kunnen uitdrukken in het Engels, Frans of Duits en de frustratie als dat niet helemaal lukt. Het verschil in taal en cultuur kan voelen als een belemmering. Maar ik heb gemerkt dat je een wereld wint, als je openstaat voor die verschillen, de ruimte geeft en neemt om echt contact met elkaar te maken en als je zoekt naar de overeenkomsten.

Daar ligt ook de missie van het Talencentrum. Mensen helpen om zich uit te drukken en zichzelf te kunnen blijven in een steeds internationalere omgeving. We zijn een centrum met experts op het gebied van taal- en cultuur, die open staan voor hun omgeving en zich blijven ontwikkelen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English