Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsMedewerkers

Jeroen van Engen


Functie

  • Docent Nederlands voor anderstaligen

RUG-medewerkerspagina


Jeroen van Engen

Persoonlijk profiel

Na de studie Nederlandse Taal en Letterkunde in Groningen en Cambridge heb ik in de extramurale Neerlandistiek gewerkt aan de universiteiten van Madrid en Bratislava (2003-2004). Mijn interesse is verschoven naar toegepaste taalkunde, in het bijzonder processen van vreemde taal- en tweedetaalverwerving. Ik houd van talen leren. Behalve Nederlands spreek ik Duits, Engels, Spaans en een beetje Frans. Momenteel leer ik Russisch.

Tot 2009 was ik docent en coördinator van universitaire cursussen Nederlands van het Talencentrum van Maastricht University.

Vanaf 2010 werk ik voor het Talencentrum van de RUG. Naast Nederlands als tweede taal houd ik me bezig met computerondersteund taalonderwijs, autonoom taalleren, mobiel leren, etc. Namens de Rijksuniversiteit Groningen neem ik ook deel aan Europese onderwijsprojecten zoals Magicc en SpeakApps, wat bij elkaar het werk in Groningen erg uitdagend maakt. Het optimaliseren van processen van tweede taalverwerving, vooral via autonoom taalleren met computerondersteund onderwijs, is mijn speciale interesse geworden.

We worden met elkaar steeds slimmer en voelen steeds meer de behoefte om kennis te delen en met elkaar te communiceren. Door het leren van een taal ontdek je een nieuwe cultuur; je vindt jezelf als het ware opnieuw uit. Dat is in een interculturele omgeving een fascinerend ‘groeiproces’. Met mijn werk probeer ik dat proces zo gunstig mogelijk te begeleiden.  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English