Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsMedewerkers

Birgit Lijmbach


Functie

  • Docent Nederlands voor anderstaligen

RUG-medewerkerspagina


Birgit Lijmbach

Persoonlijk profiel

Ik heb Nederlands gestudeerd met als specialisatie sociolinguïstiek. Ik herken nu, jaren later, steeds vaker de inzichten uit deze studie: wat taal betekent voor groepen en individuen en hoe mensen zichzelf definiëren door taal en taalgebruik.

Sinds 1989 werk ik bij het Talencentrum als docent Nederlands als Tweede taal. Naast het geven van onderwijs heb ik me altijd op een ander niveau met ditzelfde onderwijs bezig gehouden: door het schrijven van lesmethoden, samen met collega’s. Zo heb ik me verder kunnen ontwikkelen in mijn vakgebied, zowel in praktische zin als in visies. In 1995-1996 was ik als docent Taalverwerving gedetacheerd bij de vakgroep Nederlands van de Elte-universiteit in Boedapest (Hongarije). Daar leerde ik veel over verschillen tussen vreemde-taalverwerving en tweede-taalverwerving (verschillen die toen overigens scherper waren dan tegenwoordig) en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Naast de directe werkervaring heb ik daar nog twee ervaringen opgedaan: ervaren hoe het is om in een ander land je weg zien te vinden, en de ervaring van het leren van een compleet nieuwe taal. Inzichten die ik hierdoor verworven heb, gebruik ik nu nog bijna dagelijks in mijn lespraktijk: ja, ik weet hoe lastig het kan zijn als het kopen van iets je uren kost omdat je niet weet in wat voor soort winkel je dat koopt, en ja, ik weet dat woordjes leren nuttig is maar ook erg saai …..

Taal als studie-object vind ik interessant omdat de taal zich in een eigen universum lijkt te bewegen, met een eigen logica en wetmatigheden, waarnaar wij alleen kunnen kijken en wat we kunnen beschrijven. Tegelijkertijd is taal een zeer aanwezige en belangrijke factor in bijna elke samenleving, dus moeten we met dat soms grillige universum maar zien om te gaan. Dat is wat ik doe als taaldocent: mensen helpen een nieuwe taal te gebruiken. Algemene inzichten over taal, taalleren, cultuurveranderingen probeer ik steeds te verbinden met het onderwijs dat ik geef, zodat mijn studenten weten dat ik begrijp hoe ze zich voelen, hoe wanhopig en gefrustreerd het ene moment en hoe voldaan en trots het andere moment.

Daarnaast wil ik uiteraard hen het onderwijs geven dat ze op dat moment nodig hebben: praktisch, doelgericht en in een passend tempo.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English