Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsMedewerkers

Berna de Boer


Functie

  • Hoofd sectie Nederlands
  • Docent Nederlands voor anderstaligen

RUG-medewerkerspagina


Berna de Boer

Persoonlijk profiel

Na mijn studie Nederlands (kandidaats) en Toegepaste Taalkunde (doctoraal) in Groningen heb ik gewerkt voor een leermiddelenproject, als medewerker deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers Nederlands aan anderstaligen, en als docent Nederlands voor een groep Iraniërs. In 1986 begon ik als docent bij het Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de Rijksuniversiteit Groningen dat twee jaar nadien is overgegaan in het Talencentrum. Sindsdien ben ik daar werkzaam als docent NT2 en later als hoofd van de sectie Nederlands; nog elke dag met plezier en enthousiasme! Training in Nederlandse communicatie- en schrijfvaardigheid , voor internationale studenten maar ook voor Nederlandse moedertaalspreker in professionele of academische context, is een groeiend werkgebied.

Mijn doel is dat mensen zich op een efficiënte manier het Nederlands eigen kunnen maken in een plezierige leeromgeving. Door de publicatie van leerboeken voor NT2-onderwijs dragen we bij aan het nog jonge vakgebied van Nederlands als Tweede Taal. Als auteur ben ik (mede) verantwoordelijk voor uitgave van verschillende leermethoden NT2-onderwijs, zoals ‘ In de startblokken’, ‘Nederlands in gang’, ‘Nederlands in actie’ en ‘Nederlands op niveau’ (Uitgeverij Coutinho). Het uitgeven van leerboeken zie ik ais een manier om cursisten die niet persoonlijk onderwijs van ons ontvangen, toch te inspireren om plezierig en effectief Nederlands te leren. Zowel onze praktijkervaring als recente academische inzichten over taalverwerving en taalonderwijs zijn in deze methoden nauw met elkaar verweven.  

Zelf andere talen leren vind ik erg leuk; zoals ik het omgekeerd erg waardeer als ik in het buitenland mensen ontmoet die Nederlands kunnen spreken. Bij taal hoort kennis van cultuur. Het vele contact met buitenlanders leerde mij Nederland door hun ogen te zien, iets waardoor ik mijn opstelling ook geregeld heb aangepast.

Laatst gewijzigd:03 januari 2019 16:49
printView this page in: English