Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsMedewerkers

Ellen Schaafsma


Functie

  • Oproepdocent Nederlands voor anderstaligen
  • Medewerker secretariaat

RUG-medewerkerspagina


Ellen Schaafsma

Persoonlijk profiel

Na afronding van mijn bachelor Duitse taal en cultuur en mijn master Duitslandstudies heb ik eerst enige tijd enkele vertaalwerkzaamheden verricht. Sinds april 2013 ben ik werkzaam bij het Talencentrum. Ik ben daar aan de slag gegaan als secretariaatsmedewerker. In mijn secretariaatswerk beantwoord ik vragen van geïnteresseerden, ik beheer een aantal cursussen Nederlands en ik help bij de inschrijving voor deze cursussen.

De contacten bij het Talencentrum inspireerden mij tot het volgen van de opleiding tot NT2-docent, die ik inmiddels met succes heb afgerond. Naast het werk op het secretariaat verzorg ik nu ook een aantal cursussen Nederlands als Tweede Taal. Ik vind het geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid van cursisten. Bovendien kan ik mijn kennis van de Duitse taal goed gebruiken bij de cursussen Nederlands voor Duitstaligen!

De combinatie van functies vullen elkaar erg goed aan, wat zowel voor de cursist als voor mij plezierig werkt. Als secretariaatsmedewerker ben ik beter in staat om inhoudelijke vragen over de cursussen Nederlands te beantwoorden. Als docent kan ik mijn cursisten optimaal wegwijs maken in mogelijke trajecten binnen het Talencentrum.

Laatst gewijzigd:03 januari 2019 16:42
printView this page in: English